Warunkiem koniecznym do otrzymania kredytu czy pożyczki bankowej jest posiadanie zdolności kredytowej. Definiuje się ją jako możliwość spłaty zobowiązania wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Od czego zależy zdolność kredytowa i w jaki sposób obliczają ją instytucje bankowe?

Czym jest zdolność kredytowa?

Każdy bank, zanim udzieli klientowi finansowania, musi upewnić się, czy ten będzie w stanie spłacić je ze swoich bieżących dochodów. W tym celu analitycy oceniają zdolność kredytową klienta, która definiowana jest jako możliwość spłaty długu wraz z odsetkami w ustalonym w umowie terminie. O zdolności kredytowej najczęściej mówi się w kontekście kredytu hipotecznego, jednak warto mieć świadomość, że dotyczy ona każdego rodzaju zobowiązania o charakterze kredytowym. Chodzi tutaj między innymi o pożyczkę bankową, przyznanie limitu odnawialnego czy kredytu w formie karty kredytowej. Ocena zdolności kredytowej to jeden z najważniejszych elementów analizy wiarygodności potencjalnego klienta, dlatego dokonuje jej każdy bank.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Posiadanie zdolności kredytowej otwiera drzwi do pozyskania finansowania. Pozostaje jednak pytanie, jakie czynniki ją kształtują, a zarazem stają się przedmiotem zainteresowania banku? Wśród nich można wymienić przede wszystkim:

 • wysokość miesięcznych zarobków,
 • aktualne obciążenia finansowe (nie tylko kredyty, lecz również pożyczki pozabankowe),
 • scoring kredytowy,
 • historię kredytową,
 • wiek potencjalnego klienta i jego stan cywilny,
 • średnie koszty utrzymania,
 • ilość osób pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy.

W przypadku kredytu hipotecznego pod uwagę brana jest również wysokość wkładu własnego. Zgodnie z powyższym, ocena zdolności kredytowej to skomplikowany proces, w którym bierze się pod uwagę wiele różnych aspektów zarówno jakościowych, jak i ilościowych. 

Jak wyliczyć zdolność kredytową na potrzeby własne?

Potencjalnemu klientowi banku często trudno ocenić we własnym zakresie zdolność kredytową. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie ewentualnych zaległości w spłacie poprzednich zobowiązań - można to zrobić przy pomocy ogólnodostępnej bazy BIK. Jeśli potencjalny klient posiada niespłacone kredyty czy pożyczki, a także nie uregulował innych zobowiązań, bank nie udzieli mu finansowania. Obliczając zdolność kredytową, warto posiłkować się bezpłatnymi kalkulatorami, które wstępnie ocenią, w jakiej wysokości kredyt czy pożyczkę można otrzymać. Jednocześnie warto pamiętać, że każdy bank stosuje nieco inne kryteria oceny zdolności kredytowej. Odmowa jednej instytucji nie przekreśla więc całkowicie szans na pozyskanie środków pieniężnych. Doradcy kredytowi radzą więc, aby składać wniosek o finansowanie w przynajmniej 2-3 bankach. Obliczenia uzyskane za pomocą ogólnodostępnych kalkulatorów należy też traktować pomocniczo - mają one jedynie charakter poglądowy, nie przesądzając o możliwości uzyskania kredytu.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Istnieje kilka sposobów na to, aby poprawić swoją zdolność kredytową. Warto jednak mieć świadomość, że jest to proces, który zajmuje stosunkowo dużo czasu - nie ma możliwości zwiększenia szans na uzyskanie kredytu w tydzień czy nawet miesiąc. Średnio potrzeba minimum pół roku, aby bank uznał klienta za wiarygodnego, choć oczywiście jest to bardzo złożona i indywidualna kwestia. Jak poprawić zdolność kredytową? Przede wszystkim należy:

 • zwiększyć wysokość miesięcznych dochodów,
 • zabezpieczyć dochody - banki cenią klientów, posiadających umowę o pracę na czas nieokreślony,
 • spłacić poprzednie zobowiązania finansowe,
 • zrezygnować z karty kredytowej - już samo jej posiadanie zmniejsza szasnę na pozyskanie finansowania,
 • zaciągnąć kredyt wspólnie z osobą, która posiada o wiele większą zdolność kredytową,
 • zadbać o odpowiednią wysokość wkładu własnego - w przypadku kredytu hipotecznego.

Kiedy bank wymaga posiadania wysokiej zdolności kredytowej?

Oczekiwania banków względem klientów są różne, w zależności od tego, o jaki dokładnie kredyt czy pożyczkę wnioskują. Największa zdolność kredytowa wymagana jest w przypadku kredytu hipotecznego, którego spłaca musi zostać odpowiednio zabezpieczona. Tymczasem w przypadku zobowiązań krótkoterminowych, na przykład kredytów gotówkowych, zdolność kredytowa klienta może być niższa. W praktyce oznacza to, że ta sama osoba bez większego problemu otrzyma kredyt na kilka tysięcy złotych, jednak nie może ubiegać się o kredyt hipoteczny. Zawsze należy więc przeanalizować swoją sytuację finansową, mając na uwadze konkretny produkt bankowy. 

 

Zobacz też:

Jak zwiększyć zdolność kredytową w firmie