Analizowanie kondycji giełdy papierów wartościowych w danym kraju wymaga umiejętności, czasu i doświadczenia. Trzeba wziąć pod uwagę różne czynniki, które wpływają na wycenę poszczególnych akcji spółek notowanych na parkiecie głównym i innych giełdach.

Analizowanie kondycji giełdy papierów wartościowych w danym kraju wymaga umiejętności, czasu i doświadczenia. Trzeba wziąć pod uwagę różne czynniki, które wpływają na wycenę poszczególnych akcji spółek notowanych na parkiecie głównym i innych giełdach. Dla analityków jest to przysłowiowy chleb powszedni, ale dla inwestorów już niekoniecznie. Nie muszą oni jednak poświęcać czasu na to, by stworzyć sobie obraz tego, w jakim stanie jest giełda i czy będą przeważać na niej w najbliższym czasie trendy wzrostowe, czy może spadkowe. Wystarczy, że na co dzień będą zwracać uwagę na indeksy giełdowe. Dodatkowo, mogą za ich pośrednictwem efektywnie inwestować. Jak? Czym właściwie są wspominane indeksy giełdowe?

Definicja indeksów giełdowych

Przy poszukiwaniu informacji o konkretnych spółkach giełdowych można zobaczyć na karcie takiego produktu, czy należy on do indeksu giełdowego i który jest to indeks. Same indeksy giełdowe są wskaźnikami lub miernikami zmiany cen grup wybranych instrumentów notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Mogą one obejmować akcje spółek z całego głównego rynku giełdowego, jak w przypadku indeksu WIG (Warszawskiego Indeksu Giełdowego), jak i tylko fragment parkietu. Oprócz tego obliczane są indeksy złożone z wartości odzwierciedlających bieżącą wycenę akcji spółek z jednego sektora lub branży działalności.

Zadaniem stawianym przed indeksami giełdowymi jest odzwierciedlanie tego, jak zmienia się rynek. Wskaźniki te są wyliczane na podstawie ruchów cenowych akcji wybranych spółek. Dzięki indeksom można określić koniunkturę na giełdzie lub jej fragmencie w danym czasie, bez konieczności analizowania wielu spółek jednocześnie.

Przykładowe, ważne indeksy giełdowe

W Polsce do najważniejszych indeksów giełdowych zalicza się najstarszy indeks WIG obliczany od 1991 roku, ale i indeksy WIG20, mWIG40 i inne. Właściwie indeks WIG jest obliczany od początku powstania polskiej giełdy i grupuje wszystkie spółki notowane na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalicza się do niego akcje spółek krajowych, jak i zagranicznych, o ile spełniają kryteria uczestnictwa w indeksach.

Przy omawianiu polskich indeksów giełdowych nie sposób pominąć indeks WIG20, który grupuje 20 największych spółek na giełdzie, czyli takich, które mają największą kapitalizację rynkową. Musza one ponadto spełniać inne, dodatkowe kryteria.

Do głównych indeksów światowych zalicza się nowojorskie indeksy Dow Jones i S&P500. Oba wyliczane są dla giełdy New York Stock Exchange, NYSE. To największa giełda w Stanach Zjednoczonych. Indeks spółek Dow Jones, a właściwie Dow Jones Industrial Average grupuje 30 największych amerykańskich i ogólnoświatowych spółek. Natomiast wspominany indeks S&P 500 obejmuje aż 500 spółek o największej kapitalizacji notowanych na nowojorskiej giełdzie, a większość z nich pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.

Kolejnym indeksem giełdowym ważnym w skali globalnej jest wskaźnik Nikkei 225, istotny dla Tokyo Stock Exchange. Ogromne znaczenie dla Europy i tutejszych rynków finansowych ma indeks DAX niemieckiej giełdy we Frankfurcie. Uwzględnia 30 spółek największych pod względem kapitalizacji i wartości obrotu.

konto demo pl.png

Narzędzia pozwalające na inwestowanie w indeksy giełdowe

Podczas planowania inwestycji w indeksy giełdowe można posłużyć się przede wszystkim funduszami inwestycyjnymi typu ETF. To skrót od Exchange Traded Fund i oznacza fundusz notowany na giełdzie, czyli otwarty fundusz inwestycyjny odzwierciedlający dla indeksów giełdowych ich zachowania. Funkcjonalnie ETF-ów na indeksy giełdowe jest regulowane, podobnie jak i innych funduszy inwestycyjnych. W Polsce można inwestować w ETF-y na indeksy WIG20, S&P 500 oraz DAX. Nie są one zbyt popularne.

Innym sposobem na prowadzenie inwestycji w indeksy giełdowe jest wykorzystanie kontraktów na różnice kursowe CFD na indeksy. To proste zadanie, a przy tym inwestor może inwestować z wykorzystaniem dźwigni finansowej.