Współczesna gospodarka w znacznie większym niż niegdyś stopniu zależna jest od sektora finansowego. Kredyty są w niej nie tylko sposobem na doraźną poprawę sytuacji konsumentów lub na zakup przez nich dóbr o dużej wartości, na które trudno wygospodarować środki w ramach comiesięcznej pensji. To na nich opiera się w dużej mierze rozwój gospodarczy. Wiele firm sięga bowiem po finansowanie zewnętrzne wówczas, gdy konieczne jest dokonanie poważniejszych inwestycji. Jak jednak postąpić, gdy banki nie chcą udzielić pożyczki? W wielu wypadkach konieczne jest sięgnięcie po usługi firm, które są w stanie zorganizować tak zwane trudne kredyty. Nasz artykuł ma przybliżyć zasady funkcjonowania tego rynku.

Czym są trudne kredyty?

Za trudne kredyty uznaje się zazwyczaj produkty finansowe dla osób, które mają problemy z ich otrzymaniem w bankach lub SKOK-ach. Powody tego mogą być przy tym różne i w dużej mierze zależą od podmiotu, który stara się o ich uzyskanie.

Trudne kredyty dla klienta indywidualnego

W przypadku klienta indywidualnego, który stara się o uzyskanie pożyczki lub kredytu na własne potrzeby, najczęstszymi powodami odrzucenia wniosku kredytowego przez instytucję finansową są:

  • niskie dochody,
  • wysokie miesięczne obciążenie zobowiązaniami finansowymi,
  • brak stałego zatrudnienia,
  • nieakceptowana przez bank forma zatrudnienia (np. umowa o dzieło),
  • aktualne przeterminowania rat kredytów w innych instytucjach,
  • zła historia pożyczkowa.

W wielu przypadkach przyczyną odmowy może być również niska ocena scoringowa, oparta na wewnętrznych procedurach danego banku.

 

Problemy w finansowaniu przedsiębiorstw

W przypadku firm trudne kredyty są często związane z nieopłaconymi na czas zobowiązaniami podatkowymi lub składkami ZUS (wśród dokumentów, od których banki uzależniają udzielenie finansowania, zwykle znajduje się zaświadczenie o braku zaległości tego typu). Równie często problemy mogą być związane z niskimi dochodami, wykazanymi w dokumentach finansowych, sezonowością sprzedaży czy niepoprawną historią kredytową (w przypadku niektórych form działalności gospodarczej ten ostatni aspekt badany jest również w odniesieniu do właściciela lub wszystkich współwłaścicieli firmy).

Jak uzyskać finansowanie, kiedy bank odmawia kredytu?

Odmowa finansowania w banku, w którym dana osoba lub firma posiada konto, nie oznacza automatycznie braku możliwości jego uzyskania w innych instytucjach. W takich okolicznościach dobrym wyjściem może być sięgnięcie po usługi specjalistów, którzy są w stanie zorganizować trudne kredyty. Najczęściej opierają się oni przy tym na znajomości procedur banków i SKOK-ów, z którymi stale współpracują. Doradcy z kredytydlafirm.biz pomogą Ci poukładać na nowo wszystkie finanse firmowe. 

 

Pozwala to uniknąć na przykład sytuacji, w której w trakcie procesowania wniosków dochodzi do licznych zapytań o kredyt, widocznych później w raportach BIK. Okoliczność taka powoduje obniżenie oceny potencjalnego kredytobiorcy i pogłębienie jego trudności w uzyskaniu finansowania. Jest to niestety częste wówczas, gdy próbuje on samodzielnie składać wnioski o pożyczkę w kolejnych bankach. W tym kontekście pomoc specjalisty od trudnych kredytów, który trafnie zdiagnozuje problem i znajdzie jego rozwiązanie, może być nieoceniona.