Gdy doszło do śmierci rodzica, w wielu sytuacjach można otrzymać wtedy odszkodowanie z tytułu takiego tragicznego zdarzenia. Kiedy jest ono możliwe do uzyskania? Jak je dostać?

 

Odszkodowanie za śmierć rodzica z ubezpieczenia

Środki pieniężne za śmierć rodzica można otrzymać przede wszystkim z ubezpieczenia, gdy było ono wykupione. Wysokość wypłaty odszkodowania zależy w tym przypadku od rodzaju ubezpieczenia.

 

Jeśli śmierć rodzica była następstwem wypadku komunikacyjnego, rodzina może ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia komunikacyjnego. W przypadku takiego wypadku odszkodowanie może wynikać z ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) sprawcy wypadku. Zastosowanie ma też ubezpieczenie NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Z kolei w przypadku wypadku przy pracy, odszkodowanie może być wypłacone przez ubezpieczenie wypadkowe zakładu pracy.

 

Gdy wykupione było ubezpieczenie na życie, wtedy także można otrzymać odszkodowanie. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia posiadanego przez osobę zmarłą, jak i ubezpieczeń jej bliskich, gdy obejmują one takie właśnie zdarzenia.

 

Aby uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia, należy złożyć odpowiedni wniosek do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub do zakładu pracy. Ubezpieczyciel dokona oceny, czy odszkodowanie jest należne i w jakiej wysokości.

 

Zadośćuczynienie za śmierć ojca lub matki w wyniku wypadku

Otrzymać można także zadośćuczynienie za śmierć ojca albo matki wtedy, gdy do śmieci doszło na skutek wypadku wywołanego przez inną osobę.

 

Odszkodowanie za śmierć rodzica może być przyznane w przypadku, gdy śmierć ta jest następstwem:

  • wypadku komunikacyjnego

  • wypadku przy pracy

  • wypadku w miejscu publicznym, przykładowo upadku na chodniku, w sklepie

  • błędu medycznego

  • zaniedbania lekarza lub innego pracownika ochrony zdrowia

  • zaniedbania innych osób lub instytucji, przykładowo wypadku w miejscu pracy na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy

 

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie, należy wykazać, że śmierć rodzica była następstwem działania innej osoby, natomiast zmarły nie przyczynił się do powstania takiego zdarzenia.

 

Jak łatwiej uzyskać odszkodowanie albo zadośćuczynienie za śmierć rodzica?

Aby uzyskanie świadczeń jak odszkodowanie albo zadośćuczynienie za śmierć ojca albo matki było łatwiejsze, najlepiej wybrać się do dobrej kancelarii adwokackiej albo radcowskiej posiadającej doświadczenie w takich sprawach.

 

Pomoc prawnika będzie wtedy obejmowała analizę konkretnej sytuacji, sprawdzenie, czy środki są możliwe do wypłaty, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Prawnik będzie też reprezentować klienta w sprawach z ubezpieczycielem, przed sądem.