875 zł brutto, ile to netto?

 

680.09 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 85.4 zł
Składka rentowa 13.125 zł
Składka chorobowa 21.4375 zł
Składka zdrowotna 67.95 zł
Zaliczka na podatek 7 zł

636.61 zł
netto (na rękę)

756 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 85.4 zł
Składka rentowa 13.125 zł
Składka chorobowa 21.4375 zł
Składka zdrowotna 67.95 zł
Zaliczka na podatek 50.48zł

756 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 119 zł

711 zł
netto (na rękę)VAT 23% 164 zł

Umowa o pracę

680.09
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 875 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 875 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 875 = 85.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 875 = 13.125 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 875 = 21.4375 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 119.9625 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 875 - 119.9625 = 755.0375 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 755.0375 * 9% = 67.95 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 755.0375 * 7,75% = 58.52 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 875 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 119.9625 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 875 zł - 119.9625 zł - 111.25 zł = 644 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 644 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (644 * 7%) - 46,33 zł = 65.72 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 65.72 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 755.0375 * 7,75 % = 58.52 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 644 zł - 58.52 zł = 7 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 875 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 119.9625 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 67.95 zł

  Zaliczka na podatek - 7 zł

  Wynagrodzenie netto: 875 zł - 119.9625 zł - 67.95 zł -7 zł = 680.09 zł

Umowa zlecenie

636.61
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 85.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 13.125 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 21.4375 zł
Razem składki ZUS 119.9625 zł
Koszty uzyskania 20% 151.0075 zł
Podstawa opodatkowania 604 zł
Zaliczka na podatek 50.48 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 58.52 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 67.95 zł
Kwota netto (na rękę) 636.61 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 756 zł

Umowa o dzieło

756
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 875 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 800.625 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 756 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 875 zł
Podstawa opodatkowania 437.5 zł
Koszty uzyskania 437.5 zł
Podatek do US 17% 74.375 zł
Kwota netto (na rękę) 800.625 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 875 zł
Podstawa opodatkowania 175 zł
Koszty uzyskania 700 zł
Podatek do US 17% 119 zł
Kwota netto (na rękę) 756 zł

Umowa B2B

711
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 875 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 711 Sprawdzenie działania: 711 netto * 23% = 164 (to nasza kwota VAT) 711 netto + 164 VAT = 875 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 875 zł
Podatek VAT 23 % 164
Kwota netto 711 zł

  Frazy powiązane:

 • 875 brutto
 • pół etatu netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/875/
 • pół etatu ile na rękę
 • wynagrodzenie za pół etatu
 • pół etatu wynagrodzenie netto
 • 1/2 etatu wynagrodzenie
 • wynagrodzenie na pół etatu
 • 1/2 etatu wynagrodzenie netto
 • pol etatu ile to na reke
 • 1/2 etatu wynagrodzenie netto 2016
 • zarobki na pół etatu
 • wynagrodzenie netto na pol etatu
 • pol etatu placa
 • praca na pół etatu wynagrodzenie
 • pół etatu netto 2016
 • 875 brutto ile to netto 2015
 • pol etatu netto
 • umowa na pół etatu wynagrodzenie
 • pół etatu 2016

Najciekawsze: