875 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

676.09
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 875 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 875 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 875 = 85.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 875 = 13.125 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 875 = 21.4375 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 119.9625 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 875 - 119.9625 = 755.0375 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 755.0375 * 9% = 67.95 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 755.0375 * 7,75% = 58.52 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 875 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 119.9625 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 875 zł - 119.9625 zł - 111.25 zł = 644 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 644 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (644 * 18%) - 46,33 zł = 69.59 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 69.59 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 755.0375 * 7,75 % = 58.52 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 644 zł - 58.52 zł = 11 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 875 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 119.9625 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 67.95 zł

  Zaliczka na podatek - 11 zł

  Wynagrodzenie netto: 875 zł - 119.9625 zł - 67.95 zł -11 zł = 676.09 zł


  Frazy powiązane:

 • 875 brutto
 • pół etatu netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/875/
 • pół etatu ile na rękę
 • wynagrodzenie za pół etatu
 • pół etatu wynagrodzenie netto
 • 1/2 etatu wynagrodzenie
 • wynagrodzenie na pół etatu
 • 1/2 etatu wynagrodzenie netto
 • pol etatu ile to na reke
 • 1/2 etatu wynagrodzenie netto 2016
 • zarobki na pół etatu
 • wynagrodzenie netto na pol etatu
 • pol etatu placa
 • praca na pół etatu wynagrodzenie
 • pół etatu netto 2016
 • 875 brutto ile to netto 2015
 • umowa na pół etatu wynagrodzenie
 • pół etatu 2016
 • pół etatu wynagrodzenie 2016

Najciekawsze: