8630 zł brutto, ile to netto?

 

6150.62 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 842.288 zł
Składka rentowa 129.45 zł
Składka chorobowa 211.435 zł
Składka zdrowotna 670.21 zł
Zaliczka na podatek 626 zł

6281.75 zł
netto (na rękę)

7456 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 842.288 zł
Składka rentowa 129.45 zł
Składka chorobowa 211.435 zł
Składka zdrowotna 670.21 zł
Zaliczka na podatek 494.87zł

7456.32 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1173.68 zł

7016 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1614 zł

Umowa o pracę

6150.62
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8630 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 8630 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 8630 = 842.288 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 8630 = 129.45 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 8630 = 211.435 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1183.173 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 8630 - 1183.173 = 7446.827 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 7446.827 * 9% = 670.21 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 7446.827 * 7,75% = 577.13 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 8630 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1183.173 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 8630 zł - 1183.173 zł - 111.25 zł = 7336 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 7336 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (7336 * 7%) - 46,33 zł = 1203.36 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1203.36 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 7446.827 * 7,75 % = 577.13 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 7336 zł - 577.13 zł = 626 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 8630 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1183.173 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 670.21 zł

  Zaliczka na podatek - 626 zł

  Wynagrodzenie netto: 8630 zł - 1183.173 zł - 670.21 zł -626 zł = 6150.62 zł

Umowa zlecenie

6281.75
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 842.288 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 129.45 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 211.435 zł
Razem składki ZUS 1183.173 zł
Koszty uzyskania 20% 1489.3654 zł
Podstawa opodatkowania 5957 zł
Zaliczka na podatek 494.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 577.13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 670.21 zł
Kwota netto (na rękę) 6281.75 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 7456 zł

Umowa o dzieło

7456.32
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 8630 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 7896.45 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7456.32 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8630 zł
Podstawa opodatkowania 4315 zł
Koszty uzyskania 4315 zł
Podatek do US 17% 733.55 zł
Kwota netto (na rękę) 7896.45 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 8630 zł
Podstawa opodatkowania 1726 zł
Koszty uzyskania 6904 zł
Podatek do US 17% 1173.68 zł
Kwota netto (na rękę) 7456.32 zł

Umowa B2B

7016
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 8630 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 7016 Sprawdzenie działania: 7016 netto * 23% = 1614 (to nasza kwota VAT) 7016 netto + 1614 VAT = 8630 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 8630 zł
Podatek VAT 23 % 1614
Kwota netto 7016 zł

  Frazy powiązane:

 • 8630 kwota brutto

Najciekawsze: