8550 zł brutto, ile to netto?

 

6023.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 834.48 zł
Składka rentowa 128.25 zł
Składka chorobowa 209.475 zł
Składka zdrowotna 664 zł
Zaliczka na podatek 690 zł

6223.58 zł
netto (na rękę)

7319 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 834.48 zł
Składka rentowa 128.25 zł
Składka chorobowa 209.475 zł
Składka zdrowotna 664 zł
Zaliczka na podatek 490.22zł

7318.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1231.2 zł

6951 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1599 zł

Umowa o pracę

6023.8
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8550 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 8550 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 8550 = 834.48 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 8550 = 128.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 8550 = 209.475 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1172.205 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 8550 - 1172.205 = 7377.795 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 7377.795 * 9% = 664 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 7377.795 * 7,75% = 571.78 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 8550 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1172.205 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 8550 zł - 1172.205 zł - 111.25 zł = 7267 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 7267 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (7267 * 18%) - 46,33 zł = 1261.73 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1261.73 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 7377.795 * 7,75 % = 571.78 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 7267 zł - 571.78 zł = 690 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 8550 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1172.205 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 664 zł

  Zaliczka na podatek - 690 zł

  Wynagrodzenie netto: 8550 zł - 1172.205 zł - 664 zł -690 zł = 6023.8 zł

Umowa zlecenie

6223.58
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 834.48 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 128.25 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 209.475 zł
Razem składki ZUS 1172.205 zł
Koszty uzyskania 20% 1475.559 zł
Podstawa opodatkowania 5902 zł
Zaliczka na podatek 490.22 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 571.78 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 664 zł
Kwota netto (na rękę) 6223.58 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 7319 zł

Umowa o dzieło

7318.8
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 8550 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 7780.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7318.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8550 zł
Podstawa opodatkowania 4275 zł
Koszty uzyskania 4275 zł
Podatek do US 18% 769.5 zł
Kwota netto (na rękę) 7780.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 8550 zł
Podstawa opodatkowania 1710 zł
Koszty uzyskania 6840 zł
Podatek do US 18% 1231.2 zł
Kwota netto (na rękę) 7318.8 zł

Umowa B2B

6951
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 8550 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 6951 Sprawdzenie działania: 6951 netto * 23% = 1599 (to nasza kwota VAT) 6951 netto + 1599 VAT = 8550 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 8550 zł
Podatek VAT 23 % 1599
Kwota netto 6951 zł

  Frazy powiązane:

 • 8550 brutto ile to netto
 • 8550 zł brutto
 • 8550 brutto ile to natto
 • 9% z 8,550zł ile to jest
 • brutto 8550 ileto netto
 • 8550 netto ile to brutto

Najciekawsze: