8000 zł brutto, ile to netto?

 

5705.91 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 780.8 zł
Składka rentowa 120 zł
Składka chorobowa 196 zł
Składka zdrowotna 621.29 zł
Zaliczka na podatek 576 zł

5822.91 zł
netto (na rękę)

6912 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 780.8 zł
Składka rentowa 120 zł
Składka chorobowa 196 zł
Składka zdrowotna 621.29 zł
Zaliczka na podatek 459zł

6912 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1088 zł

6504 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1496 zł

Umowa o pracę

5705.91
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 8000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 8000 = 780.8 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 8000 = 120 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 8000 = 196 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1096.8 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 8000 - 1096.8 = 6903.2 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 6903.2 * 9% = 621.29 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 6903.2 * 7,75% = 535 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 8000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1096.8 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 8000 zł - 1096.8 zł - 111.25 zł = 6792 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 6792 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (6792 * 7%) - 46,33 zł = 1110.88 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1110.88 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 6903.2 * 7,75 % = 535 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 6792 zł - 535 zł = 576 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 8000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1096.8 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 621.29 zł

  Zaliczka na podatek - 576 zł

  Wynagrodzenie netto: 8000 zł - 1096.8 zł - 621.29 zł -576 zł = 5705.91 zł

Umowa zlecenie

5822.91
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 780.8 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 120 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 196 zł
Razem składki ZUS 1096.8 zł
Koszty uzyskania 20% 1380.64 zł
Podstawa opodatkowania 5523 zł
Zaliczka na podatek 459 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 535 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 621.29 zł
Kwota netto (na rękę) 5822.91 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 6912 zł

Umowa o dzieło

6912
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 8000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 7320 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 6912 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 8000 zł
Podstawa opodatkowania 4000 zł
Koszty uzyskania 4000 zł
Podatek do US 17% 680 zł
Kwota netto (na rękę) 7320 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 8000 zł
Podstawa opodatkowania 1600 zł
Koszty uzyskania 6400 zł
Podatek do US 17% 1088 zł
Kwota netto (na rękę) 6912 zł

Umowa B2B

6504
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 8000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 6504 Sprawdzenie działania: 6504 netto * 23% = 1496 (to nasza kwota VAT) 6504 netto + 1496 VAT = 8000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 8000 zł
Podatek VAT 23 % 1496
Kwota netto 6504 zł

  Frazy powiązane:

 • 8000 brutto ile to netto
 • 8000 brutto ile to netto 2016
 • 8000 brutto ile to netto 2017
 • 8000 brutto
 • 8000 brutto ile to netto 2018
 • 8000 brutto ile netto
 • 8000 zł brutto ile to netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/8000/
 • 8000 z 23% ile to jest?
 • 8000 netto
 • 8000 brutto to ile netto
 • 8000 brutto ile netto 2016
 • kwota wolna od podatku 8000
 • 8000 zl brutto ile netto
 • kwota wolna od podatku 8000 zl
 • 23% z 948 ile to
 • https://netto-brutto.eu/brutto/8000
 • 8000 brutto 2017
 • 8000
 • kwota 8000 brutto