7380 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

5209.06
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7380 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 7380 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 7380 = 720.288 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 7380 = 110.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 7380 = 180.81 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1011.798 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 7380 - 1011.798 = 6368.202 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 6368.202 * 9% = 573.14 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 6368.202 * 7,75% = 493.54 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 7380 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1011.798 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 7380 zł - 1011.798 zł - 111.25 zł = 6257 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 6257 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (6257 * 18%) - 46,33 zł = 1079.93 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1079.93 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 6368.202 * 7,75 % = 493.54 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 6257 zł - 493.54 zł = 586 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 7380 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1011.798 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 573.14 zł

  Zaliczka na podatek - 586 zł

  Wynagrodzenie netto: 7380 zł - 1011.798 zł - 573.14 zł -586 zł = 5209.06 zł


  Frazy powiązane:

 • 6000 brutto ile to netto 2015
 • 6000 netto
 • skladki zus przy umowy o prace na 6000
 • 6000 zł w podstawie na umowie
 • umowa o prace 6000 zl brutto ile jest na reke
 • ile netto w 2017r. przy umowie o pracę
 • 7380 brutto 2016
 • 7380 brutto ile to netto