7101 zł brutto, ile to netto?

 

5013.98 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 693.0576 zł
Składka rentowa 106.515 zł
Składka chorobowa 173.9745 zł
Składka zdrowotna 551.47 zł
Zaliczka na podatek 562 zł

5168.86 zł
netto (na rękę)

6078 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 693.0576 zł
Składka rentowa 106.515 zł
Składka chorobowa 173.9745 zł
Składka zdrowotna 551.47 zł
Zaliczka na podatek 407.12zł

6078.456 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1022.544 zł

5773 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1328 zł

Umowa o pracę

5013.98
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7101 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 7101 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 7101 = 693.0576 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 7101 = 106.515 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 7101 = 173.9745 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 973.5471 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 7101 - 973.5471 = 6127.4529 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 6127.4529 * 9% = 551.47 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 6127.4529 * 7,75% = 474.88 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 7101 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 973.5471 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 7101 zł - 973.5471 zł - 111.25 zł = 6016 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 6016 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (6016 * 18%) - 46,33 zł = 1036.55 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1036.55 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 6127.4529 * 7,75 % = 474.88 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 6016 zł - 474.88 zł = 562 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 7101 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 973.5471 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 551.47 zł

  Zaliczka na podatek - 562 zł

  Wynagrodzenie netto: 7101 zł - 973.5471 zł - 551.47 zł -562 zł = 5013.98 zł

Umowa zlecenie

5168.86
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 693.0576 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 106.515 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 173.9745 zł
Razem składki ZUS 973.5471 zł
Koszty uzyskania 20% 1225.49058 zł
Podstawa opodatkowania 4902 zł
Zaliczka na podatek 407.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 474.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 551.47 zł
Kwota netto (na rękę) 5168.86 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 6078 zł

Umowa o dzieło

6078.456
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 7101 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 6461.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 6078.456 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 7101 zł
Podstawa opodatkowania 3550.5 zł
Koszty uzyskania 3550.5 zł
Podatek do US 18% 639.09 zł
Kwota netto (na rękę) 6461.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 7101 zł
Podstawa opodatkowania 1420.2 zł
Koszty uzyskania 5680.8 zł
Podatek do US 18% 1022.544 zł
Kwota netto (na rękę) 6078.456 zł

Umowa B2B

5773
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 7101 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 5773 Sprawdzenie działania: 5773 netto * 23% = 1328 (to nasza kwota VAT) 5773 netto + 1328 VAT = 7101 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 7101 zł
Podatek VAT 23 % 1328
Kwota netto 5773 zł

Najciekawsze: