667 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

530.75
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 667 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 667 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 667 = 65.0992 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 667 = 10.005 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 667 = 16.3415 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 91.4457 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 667 - 91.4457 = 575.5543 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 575.5543 * 9% = 51.8 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 575.5543 * 7,75% = 44.61 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 667 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 91.4457 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 667 zł - 91.4457 zł - 111.25 zł = 464 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 464 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (464 * 18%) - 46,33 zł = 37.19 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 37.19 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 575.5543 * 7,75 % = 44.61 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 464 zł - 44.61 zł = -7 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 667 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 91.4457 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 51.8 zł

  Zaliczka na podatek - -7 zł

  Wynagrodzenie netto: 667 zł - 91.4457 zł - 51.8 zł --7 zł = 530.75 zł


  Frazy powiązane:

 • 667 brutto
 • 667 brutto ile netto
 • 667 brutto.ile to.netto
 • 667,99 brutto ile netto

Najciekawsze: