655 zł brutto, ile to netto?

522.33
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 655 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 655 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 655 = 63.928 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 655 = 9.825 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 655 = 16.0475 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 89.8005 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 655 - 89.8005 = 565.1995 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 565.1995 * 9% = 50.87 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 565.1995 * 7,75% = 43.8 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 655 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 89.8005 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 655 zł - 89.8005 zł - 111.25 zł = 454 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 454 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (454 * 18%) - 46,33 zł = 35.39 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 35.39 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 565.1995 * 7,75 % = 43.8 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 454 zł - 43.8 zł = -8 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 655 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 89.8005 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 50.87 zł

  Zaliczka na podatek - -8 zł

  Wynagrodzenie netto: 655 zł - 89.8005 zł - 50.87 zł --8 zł = 522.33 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 63.928 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 9.825 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 16.0475 zł
Razem składki ZUS 89.8005 zł
Koszty uzyskania 20% 113.0399 zł
Podstawa opodatkowania 452 zł
Zaliczka na podatek 37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 50.867955 zł
Kwota netto (na rękę) 477.33 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 561 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 655 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 596.05 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 560.68 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 655 zł
Podstawa opodatkowania 327.5 zł
Koszty uzyskania 327.5 zł
Podatek do US 18% 58.95 zł
Kwota netto (na rękę) 596.05 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 655 zł
Podstawa opodatkowania 131 zł
Koszty uzyskania 524 zł
Podatek do US 18% 94.32 zł
Kwota netto (na rękę) 560.68 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 655 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 533 Sprawdzenie działania: 533 netto * 23% = 122 (to nasza kwota VAT) 533 netto + 122 VAT = 655 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 655 zł
Podatek VAT 23 % 122
Kwota netto 533 zł

  Frazy powiązane:

 • 655 brutto ile to netto
 • 655 brutto
 • 657 brutto
 • 655 brutto ile netto
 • 655 zł brutto ile to netto
 • 655 ile to netto
 • 657 ZŁ BRUTTO ILE TO NETTO UMOWA ZLECENIE
 • 655 brutto ile to netto umowa o prace
 • 655 zł brutto
 • 655 zl brutto ile to netto
 • 655 brutto to ile jest netto
 • 655 zł ile to netto
 • 655 brutto netto
 • 655brutto
 • 655 ile to netto
 • 657 brutto zlecenue
 • 655 brutto ile netto

Najciekawsze: