6200 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

4386.48
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6200 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 6200 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 6200 = 605.12 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 6200 = 93 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 6200 = 151.9 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 850.02 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6200 - 850.02 = 5349.98 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 5349.98 * 9% = 481.5 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 5349.98 * 7,75% = 414.62 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 6200 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 850.02 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 6200 zł - 850.02 zł - 111.25 zł = 5239 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 5239 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (5239 * 18%) - 46,33 zł = 896.69 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 896.69 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 5349.98 * 7,75 % = 414.62 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 5239 zł - 414.62 zł = 482 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 6200 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 850.02 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 481.5 zł

  Zaliczka na podatek - 482 zł

  Wynagrodzenie netto: 6200 zł - 850.02 zł - 481.5 zł -482 zł = 4386.48 zł


  Frazy powiązane:

 • 6200 brutto ile to netto 2015
 • 6200 brutto ile to netto 2017
 • 6200 brutto ile to netto
 • 6200 brutto
 • 6200 brutto ile to netto 2016
 • 6200 brutto ile to nett
 • 6200 brutto 2016
 • pensja 6200 brutto ile to netto
 • 6200brutto
 • 6200 brutto ile to netto umowa o prace
 • ile wynosi netto na rękę przy kwocie 6200 brutto
 • 6200 pln brutto ile netto
 • 6200 netto ile to brutto 2017
 • 6200 netto ile to brutto 2016
 • 6200 brutto ile to netto 2018
 • 6200 brutto netto 2015
 • 6200 brurtto ile t onetto
 • kwota brutto 6200
 • 6200 zarobki
 • 6200 brutt ile to netto 2016

Najciekawsze: