5330 zł brutto, ile to netto?

 
3780.33
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5330 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5330 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5330 = 520.208 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5330 = 79.95 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5330 = 130.585 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 730.743 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5330 - 730.743 = 4599.257 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4599.257 * 9% = 413.93 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4599.257 * 7,75% = 356.44 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5330 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 730.743 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5330 zł - 730.743 zł - 111.25 zł = 4488 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4488 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4488 * 18%) - 46,33 zł = 761.51 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 761.51 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4599.257 * 7,75 % = 356.44 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4488 zł - 356.44 zł = 405 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5330 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 730.743 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 413.93 zł

  Zaliczka na podatek - 405 zł

  Wynagrodzenie netto: 5330 zł - 730.743 zł - 413.93 zł -405 zł = 3780.33 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 520.208 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 79.95 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 130.585 zł
Razem składki ZUS 730.743 zł
Koszty uzyskania 20% 919.8514 zł
Podstawa opodatkowania 3679 zł
Zaliczka na podatek 306 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 356 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 413.93313 zł
Kwota netto (na rękę) 3879.32 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4562 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5330 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4850.3 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4562.48 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5330 zł
Podstawa opodatkowania 2665 zł
Koszty uzyskania 2665 zł
Podatek do US 18% 479.7 zł
Kwota netto (na rękę) 4850.3 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5330 zł
Podstawa opodatkowania 1066 zł
Koszty uzyskania 4264 zł
Podatek do US 18% 767.52 zł
Kwota netto (na rękę) 4562.48 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5330 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4333 Sprawdzenie działania: 4333 netto * 23% = 997 (to nasza kwota VAT) 4333 netto + 997 VAT = 5330 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5330 zł
Podatek VAT 23 % 997
Kwota netto 4333 zł

  Frazy powiązane:

 • 5330 brutto
 • 4562 brutto ile to netto 2015
 • 5330 brutto ile to netto
 • 5330 BRUTTO

Najciekawsze: