5140 zł brutto, ile to netto?

 

3688.13 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 501.664 zł
Składka rentowa 77.1 zł
Składka chorobowa 125.93 zł
Składka zdrowotna 399.18 zł
Zaliczka na podatek 348 zł

3740.87 zł
netto (na rękę)

4441 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 501.664 zł
Składka rentowa 77.1 zł
Składka chorobowa 125.93 zł
Składka zdrowotna 399.18 zł
Zaliczka na podatek 295.26zł

4440.96 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 699.04 zł

4179 zł
netto (na rękę)VAT 23% 961 zł

Umowa o pracę

3688.13
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5140 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5140 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5140 = 501.664 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5140 = 77.1 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5140 = 125.93 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 704.694 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5140 - 704.694 = 4435.306 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4435.306 * 9% = 399.18 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4435.306 * 7,75% = 343.74 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5140 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 704.694 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5140 zł - 704.694 zł - 111.25 zł = 4324 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4324 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4324 * 7%) - 46,33 zł = 691.32 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 691.32 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4435.306 * 7,75 % = 343.74 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4324 zł - 343.74 zł = 348 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5140 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 704.694 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 399.18 zł

  Zaliczka na podatek - 348 zł

  Wynagrodzenie netto: 5140 zł - 704.694 zł - 399.18 zł -348 zł = 3688.13 zł

Umowa zlecenie

3740.87
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 501.664 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 77.1 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 125.93 zł
Razem składki ZUS 704.694 zł
Koszty uzyskania 20% 887.0612 zł
Podstawa opodatkowania 3548 zł
Zaliczka na podatek 295.26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 343.74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 399.18 zł
Kwota netto (na rękę) 3740.87 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4441 zł

Umowa o dzieło

4440.96
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5140 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4703.1 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4440.96 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5140 zł
Podstawa opodatkowania 2570 zł
Koszty uzyskania 2570 zł
Podatek do US 17% 436.9 zł
Kwota netto (na rękę) 4703.1 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5140 zł
Podstawa opodatkowania 1028 zł
Koszty uzyskania 4112 zł
Podatek do US 17% 699.04 zł
Kwota netto (na rękę) 4440.96 zł

Umowa B2B

4179
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5140 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4179 Sprawdzenie działania: 4179 netto * 23% = 961 (to nasza kwota VAT) 4179 netto + 961 VAT = 5140 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5140 zł
Podatek VAT 23 % 961
Kwota netto 4179 zł

  Frazy powiązane:

 • wysokość podatku od sumy 5150 źł
 • placa brutto 5140
 • 4435 zl ile zwrotu pidatku
 • 5140 brutto
 • emerytura 5140 ile to netto
 • 5140 brutto netto

Najciekawsze: