5060 zł brutto, ile to netto?

 

3632.31 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 493.856 zł
Składka rentowa 75.9 zł
Składka chorobowa 123.97 zł
Składka zdrowotna 392.96 zł
Zaliczka na podatek 341 zł

3682.7 zł
netto (na rękę)

4372 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 493.856 zł
Składka rentowa 75.9 zł
Składka chorobowa 123.97 zł
Składka zdrowotna 392.96 zł
Zaliczka na podatek 290.61zł

4371.84 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 688.16 zł

4114 zł
netto (na rękę)VAT 23% 946 zł

Umowa o pracę

3632.31
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5060 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 5060 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 5060 = 493.856 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 5060 = 75.9 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 5060 = 123.97 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 693.726 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 5060 - 693.726 = 4366.274 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4366.274 * 9% = 392.96 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4366.274 * 7,75% = 338.39 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 5060 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 693.726 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 5060 zł - 693.726 zł - 111.25 zł = 4255 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4255 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4255 * 7%) - 46,33 zł = 679.59 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 679.59 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4366.274 * 7,75 % = 338.39 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4255 zł - 338.39 zł = 341 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 5060 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 693.726 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 392.96 zł

  Zaliczka na podatek - 341 zł

  Wynagrodzenie netto: 5060 zł - 693.726 zł - 392.96 zł -341 zł = 3632.31 zł

Umowa zlecenie

3682.7
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 493.856 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 75.9 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 123.97 zł
Razem składki ZUS 693.726 zł
Koszty uzyskania 20% 873.2548 zł
Podstawa opodatkowania 3493 zł
Zaliczka na podatek 290.61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 338.39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 392.96 zł
Kwota netto (na rękę) 3682.7 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4372 zł

Umowa o dzieło

4371.84
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 5060 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4629.9 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4371.84 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 5060 zł
Podstawa opodatkowania 2530 zł
Koszty uzyskania 2530 zł
Podatek do US 17% 430.1 zł
Kwota netto (na rękę) 4629.9 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 5060 zł
Podstawa opodatkowania 1012 zł
Koszty uzyskania 4048 zł
Podatek do US 17% 688.16 zł
Kwota netto (na rękę) 4371.84 zł

Umowa B2B

4114
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 5060 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4114 Sprawdzenie działania: 4114 netto * 23% = 946 (to nasza kwota VAT) 4114 netto + 946 VAT = 5060 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 5060 zł
Podatek VAT 23 % 946
Kwota netto 4114 zł

  Frazy powiązane:

 • 5060 brutto
 • 5060 brutto ile to netto
 • 5060 brutto ile to jest netto
 • 5067 brutto ile to netto
 • 5060 netto
 • kalkulator umowa o dzielo
 • ile jest netto 5060 brutto
 • 5060 brutto netto
 • 5060 brutto ile to nett
 • 5060 brutto ile to netto 2015

Najciekawsze: