4971 zł brutto, ile to netto?

 

3569.43 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 485.1696 zł
Składka rentowa 74.565 zł
Składka chorobowa 121.7895 zł
Składka zdrowotna 386.05 zł
Zaliczka na podatek 334 zł

3617.86 zł
netto (na rękę)

4295 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 485.1696 zł
Składka rentowa 74.565 zł
Składka chorobowa 121.7895 zł
Składka zdrowotna 386.05 zł
Zaliczka na podatek 285.57zł

4294.944 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 676.056 zł

4041 zł
netto (na rękę)VAT 23% 930 zł

Umowa o pracę

3569.43
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4971 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4971 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4971 = 485.1696 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4971 = 74.565 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4971 = 121.7895 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 681.5241 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4971 - 681.5241 = 4289.4759 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 4289.4759 * 9% = 386.05 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 4289.4759 * 7,75% = 332.43 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4971 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 681.5241 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4971 zł - 681.5241 zł - 111.25 zł = 4178 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 4178 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (4178 * 7%) - 46,33 zł = 666.5 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 666.5 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 4289.4759 * 7,75 % = 332.43 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 4178 zł - 332.43 zł = 334 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4971 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 681.5241 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 386.05 zł

  Zaliczka na podatek - 334 zł

  Wynagrodzenie netto: 4971 zł - 681.5241 zł - 386.05 zł -334 zł = 3569.43 zł

Umowa zlecenie

3617.86
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 485.1696 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 74.565 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 121.7895 zł
Razem składki ZUS 681.5241 zł
Koszty uzyskania 20% 857.89518 zł
Podstawa opodatkowania 3432 zł
Zaliczka na podatek 285.57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 332.43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 386.05 zł
Kwota netto (na rękę) 3617.86 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 4295 zł

Umowa o dzieło

4294.944
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4971 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 4548.465 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 4294.944 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4971 zł
Podstawa opodatkowania 2485.5 zł
Koszty uzyskania 2485.5 zł
Podatek do US 17% 422.535 zł
Kwota netto (na rękę) 4548.465 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4971 zł
Podstawa opodatkowania 994.2 zł
Koszty uzyskania 3976.8 zł
Podatek do US 17% 676.056 zł
Kwota netto (na rękę) 4294.944 zł

Umowa B2B

4041
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4971 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 4041 Sprawdzenie działania: 4041 netto * 23% = 930 (to nasza kwota VAT) 4041 netto + 930 VAT = 4971 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4971 zł
Podatek VAT 23 % 930
Kwota netto 4041 zł