48000 zł brutto, ile to netto?

 

33922.47 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 4684.8 zł
Składka rentowa 720 zł
Składka chorobowa 1176 zł
Składka zdrowotna 3727.73 zł
Zaliczka na podatek 3769 zł

34937.46 zł
netto (na rękę)

41472 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 4684.8 zł
Składka rentowa 720 zł
Składka chorobowa 1176 zł
Składka zdrowotna 3727.73 zł
Zaliczka na podatek 2754.01zł

41472 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 6528 zł

39024 zł
netto (na rękę)VAT 23% 8976 zł

Umowa o pracę

33922.47
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 48000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 48000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 48000 = 4684.8 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 48000 = 720 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 48000 = 1176 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 6580.8 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 48000 - 6580.8 = 41419.2 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 41419.2 * 9% = 3727.73 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 41419.2 * 7,75% = 3209.99 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 48000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 6580.8 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 48000 zł - 6580.8 zł - 111.25 zł = 41308 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 41308 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (41308 * 7%) - 46,33 zł = 6978.6 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 6978.6 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 41419.2 * 7,75 % = 3209.99 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 41308 zł - 3209.99 zł = 3769 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 48000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 6580.8 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 3727.73 zł

  Zaliczka na podatek - 3769 zł

  Wynagrodzenie netto: 48000 zł - 6580.8 zł - 3727.73 zł -3769 zł = 33922.47 zł

Umowa zlecenie

34937.46
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 4684.8 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 720 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 1176 zł
Razem składki ZUS 6580.8 zł
Koszty uzyskania 20% 8283.84 zł
Podstawa opodatkowania 33135 zł
Zaliczka na podatek 2754.01 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 3209.99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 3727.73 zł
Kwota netto (na rękę) 34937.46 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 41472 zł

Umowa o dzieło

41472
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 48000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 43920 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 41472 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 48000 zł
Podstawa opodatkowania 24000 zł
Koszty uzyskania 24000 zł
Podatek do US 17% 4080 zł
Kwota netto (na rękę) 43920 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 48000 zł
Podstawa opodatkowania 9600 zł
Koszty uzyskania 38400 zł
Podatek do US 17% 6528 zł
Kwota netto (na rękę) 41472 zł

Umowa B2B

39024
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 48000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 39024 Sprawdzenie działania: 39024 netto * 23% = 8976 (to nasza kwota VAT) 39024 netto + 8976 VAT = 48000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 48000 zł
Podatek VAT 23 % 8976
Kwota netto 39024 zł

  Frazy powiązane:

 • 48000 brutto ile to netto
 • 48000 BRUTTO = NETTO
 • 48000 netto
 • 48000 brutto
 • 48000 brutto ile to netto umowa zlecenie
 • 48000netto ile to brutto
 • 48000 euro brutto na miesiąc iie to netto
 • koszty uzyskania przychodów 48000 ile netto
 • 48000 RUTTO ILE TO NETTO

Najciekawsze: