4376 zł brutto, ile to netto?

3115.21
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4376 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 4376 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 4376 = 427.0976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 4376 = 65.64 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 4376 = 107.212 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 599.9496 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4376 - 599.9496 = 3776.0504 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 3776.0504 * 9% = 339.84 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 3776.0504 * 7,75% = 292.64 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 4376 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 599.9496 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 4376 zł - 599.9496 zł - 111.25 zł = 3665 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 3665 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (3665 * 18%) - 46,33 zł = 613.37 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 613.37 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 3776.0504 * 7,75 % = 292.64 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 3665 zł - 292.64 zł = 321 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 4376 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 599.9496 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 339.84 zł

  Zaliczka na podatek - 321 zł

  Wynagrodzenie netto: 4376 zł - 599.9496 zł - 339.84 zł -321 zł = 3115.21 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 427.0976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 65.64 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 107.212 zł
Razem składki ZUS 599.9496 zł
Koszty uzyskania 20% 755.21008 zł
Podstawa opodatkowania 3021 zł
Zaliczka na podatek 251 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 293 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 339.844536 zł
Kwota netto (na rękę) 3185.21 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 3746 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 4376 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3982.16 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 3745.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 4376 zł
Podstawa opodatkowania 2188 zł
Koszty uzyskania 2188 zł
Podatek do US 18% 393.84 zł
Kwota netto (na rękę) 3982.16 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 4376 zł
Podstawa opodatkowania 875.2 zł
Koszty uzyskania 3500.8 zł
Podatek do US 18% 630.144 zł
Kwota netto (na rękę) 3745.856 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 4376 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 3558 Sprawdzenie działania: 3558 netto * 23% = 818 (to nasza kwota VAT) 3558 netto + 818 VAT = 4376 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 4376 zł
Podatek VAT 23 % 818
Kwota netto 3558 zł

Najciekawsze: