38800 zł brutto, ile to netto?

 

27433.27 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 3786.88 zł
Składka rentowa 582 zł
Składka chorobowa 950.6 zł
Składka zdrowotna 3013.25 zł
Zaliczka na podatek 3034 zł

28241.01 zł
netto (na rękę)

33523 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 3786.88 zł
Składka rentowa 582 zł
Składka chorobowa 950.6 zł
Składka zdrowotna 3013.25 zł
Zaliczka na podatek 2226.26zł

33523.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 5276.8 zł

31545 zł
netto (na rękę)VAT 23% 7255 zł

Umowa o pracę

27433.27
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 38800 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 38800 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 38800 = 3786.88 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 38800 = 582 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 38800 = 950.6 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 5319.48 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 38800 - 5319.48 = 33480.52 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 33480.52 * 9% = 3013.25 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 33480.52 * 7,75% = 2594.74 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 38800 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 5319.48 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 38800 zł - 5319.48 zł - 111.25 zł = 33369 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 33369 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (33369 * 7%) - 46,33 zł = 5628.97 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 5628.97 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 33480.52 * 7,75 % = 2594.74 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 33369 zł - 2594.74 zł = 3034 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 38800 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 5319.48 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 3013.25 zł

  Zaliczka na podatek - 3034 zł

  Wynagrodzenie netto: 38800 zł - 5319.48 zł - 3013.25 zł -3034 zł = 27433.27 zł

Umowa zlecenie

28241.01
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 3786.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 582 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 950.6 zł
Razem składki ZUS 5319.48 zł
Koszty uzyskania 20% 6696.104 zł
Podstawa opodatkowania 26784 zł
Zaliczka na podatek 2226.26 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 2594.74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 3013.25 zł
Kwota netto (na rękę) 28241.01 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 33523 zł

Umowa o dzieło

33523.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 38800 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 35502 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 33523.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 38800 zł
Podstawa opodatkowania 19400 zł
Koszty uzyskania 19400 zł
Podatek do US 17% 3298 zł
Kwota netto (na rękę) 35502 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 38800 zł
Podstawa opodatkowania 7760 zł
Koszty uzyskania 31040 zł
Podatek do US 17% 5276.8 zł
Kwota netto (na rękę) 33523.2 zł

Umowa B2B

31545
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 38800 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 31545 Sprawdzenie działania: 31545 netto * 23% = 7255 (to nasza kwota VAT) 31545 netto + 7255 VAT = 38800 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 38800 zł
Podatek VAT 23 % 7255
Kwota netto 31545 zł

  Frazy powiązane:

 • https://netto-brutto.eu/brutto/38800