38500 zł brutto, ile to netto?

 

26892.7 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 3757.6 zł
Składka rentowa 577.5 zł
Składka chorobowa 943.25 zł
Składka zdrowotna 2989.95 zł
Zaliczka na podatek 3339 zł

28022.38 zł
netto (na rękę)

32956 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 3757.6 zł
Składka rentowa 577.5 zł
Składka chorobowa 943.25 zł
Składka zdrowotna 2989.95 zł
Zaliczka na podatek 2209.32zł

32956 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 5544 zł

31301 zł
netto (na rękę)VAT 23% 7199 zł

Umowa o pracę

26892.7
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 38500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 38500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 38500 = 3757.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 38500 = 577.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 38500 = 943.25 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 5278.35 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 38500 - 5278.35 = 33221.65 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 33221.65 * 9% = 2989.95 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 33221.65 * 7,75% = 2574.68 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 38500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 5278.35 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 38500 zł - 5278.35 zł - 111.25 zł = 33110 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 33110 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (33110 * 18%) - 46,33 zł = 5913.47 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 5913.47 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 33221.65 * 7,75 % = 2574.68 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 33110 zł - 2574.68 zł = 3339 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 38500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 5278.35 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 2989.95 zł

  Zaliczka na podatek - 3339 zł

  Wynagrodzenie netto: 38500 zł - 5278.35 zł - 2989.95 zł -3339 zł = 26892.7 zł

Umowa zlecenie

28022.38
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 3757.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 577.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 943.25 zł
Razem składki ZUS 5278.35 zł
Koszty uzyskania 20% 6644.33 zł
Podstawa opodatkowania 26577 zł
Zaliczka na podatek 2209.32 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 2574.68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 2989.95 zł
Kwota netto (na rękę) 28022.38 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 32956 zł

Umowa o dzieło

32956
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 38500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 35035 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 32956 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 38500 zł
Podstawa opodatkowania 19250 zł
Koszty uzyskania 19250 zł
Podatek do US 18% 3465 zł
Kwota netto (na rękę) 35035 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 38500 zł
Podstawa opodatkowania 7700 zł
Koszty uzyskania 30800 zł
Podatek do US 18% 5544 zł
Kwota netto (na rękę) 32956 zł

Umowa B2B

31301
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 38500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 31301 Sprawdzenie działania: 31301 netto * 23% = 7199 (to nasza kwota VAT) 31301 netto + 7199 VAT = 38500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 38500 zł
Podatek VAT 23 % 7199
Kwota netto 31301 zł

  Frazy powiązane:

 • 3339,32zł ile to netto
 • 38500 brutto
 • 38500 brutto ile to netto

Najciekawsze: