3425 zł brutto, ile to netto?

 

2478.44 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 334.28 zł
Składka rentowa 51.375 zł
Składka chorobowa 83.9125 zł
Składka zdrowotna 265.99 zł
Zaliczka na podatek 211 zł

2492.49 zł
netto (na rękę)

2959 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 334.28 zł
Składka rentowa 51.375 zł
Składka chorobowa 83.9125 zł
Składka zdrowotna 265.99 zł
Zaliczka na podatek 196.95zł

2959.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 465.8 zł

2785 zł
netto (na rękę)VAT 23% 640 zł

Umowa o pracę

2478.44
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3425 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3425 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3425 = 334.28 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3425 = 51.375 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3425 = 83.9125 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 469.5675 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3425 - 469.5675 = 2955.4325 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2955.4325 * 9% = 265.99 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2955.4325 * 7,75% = 229.05 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3425 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 469.5675 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3425 zł - 469.5675 zł - 111.25 zł = 2844 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2844 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2844 * 7%) - 46,33 zł = 439.72 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 439.72 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2955.4325 * 7,75 % = 229.05 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2844 zł - 229.05 zł = 211 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3425 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 469.5675 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 265.99 zł

  Zaliczka na podatek - 211 zł

  Wynagrodzenie netto: 3425 zł - 469.5675 zł - 265.99 zł -211 zł = 2478.44 zł

Umowa zlecenie

2492.49
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 334.28 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 51.375 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 83.9125 zł
Razem składki ZUS 469.5675 zł
Koszty uzyskania 20% 591.0865 zł
Podstawa opodatkowania 2364 zł
Zaliczka na podatek 196.95 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 229.05 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 265.99 zł
Kwota netto (na rękę) 2492.49 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2959 zł

Umowa o dzieło

2959.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3425 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3133.875 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2959.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3425 zł
Podstawa opodatkowania 1712.5 zł
Koszty uzyskania 1712.5 zł
Podatek do US 17% 291.125 zł
Kwota netto (na rękę) 3133.875 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3425 zł
Podstawa opodatkowania 685 zł
Koszty uzyskania 2740 zł
Podatek do US 17% 465.8 zł
Kwota netto (na rękę) 2959.2 zł

Umowa B2B

2785
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3425 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2785 Sprawdzenie działania: 2785 netto * 23% = 640 (to nasza kwota VAT) 2785 netto + 640 VAT = 3425 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3425 zł
Podatek VAT 23 % 640
Kwota netto 2785 zł

  Frazy powiązane:

 • 3425 brutto
 • 3425 brutto ile netto
 • 3425 brutto ile to netto
 • 3425 ile to netto
 • płaca brutto 3425 ile to netto
 • oblicz:płacę netto, wiedząc, że płaca brutto wynosi 3200 zł