3380 zł brutto, ile to netto?

 

2421.11 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 329.888 zł
Składka rentowa 50.7 zł
Składka chorobowa 82.81 zł
Składka zdrowotna 262.49 zł
Zaliczka na podatek 233 zł

2460.15 zł
netto (na rękę)

2893 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 329.888 zł
Składka rentowa 50.7 zł
Składka chorobowa 82.81 zł
Składka zdrowotna 262.49 zł
Zaliczka na podatek 193.96zł

2893.28 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 486.72 zł

2748 zł
netto (na rękę)VAT 23% 632 zł

Umowa o pracę

2421.11
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3380 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3380 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3380 = 329.888 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3380 = 50.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3380 = 82.81 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 463.398 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3380 - 463.398 = 2916.602 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2916.602 * 9% = 262.49 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2916.602 * 7,75% = 226.04 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3380 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 463.398 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3380 zł - 463.398 zł - 111.25 zł = 2805 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2805 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2805 * 18%) - 46,33 zł = 458.57 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 458.57 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2916.602 * 7,75 % = 226.04 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2805 zł - 226.04 zł = 233 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3380 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 463.398 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 262.49 zł

  Zaliczka na podatek - 233 zł

  Wynagrodzenie netto: 3380 zł - 463.398 zł - 262.49 zł -233 zł = 2421.11 zł

Umowa zlecenie

2460.15
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 329.888 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 50.7 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 82.81 zł
Razem składki ZUS 463.398 zł
Koszty uzyskania 20% 583.3204 zł
Podstawa opodatkowania 2333 zł
Zaliczka na podatek 193.96 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 226.04 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 262.49 zł
Kwota netto (na rękę) 2460.15 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2893 zł

Umowa o dzieło

2893.28
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3380 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3075.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2893.28 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3380 zł
Podstawa opodatkowania 1690 zł
Koszty uzyskania 1690 zł
Podatek do US 18% 304.2 zł
Kwota netto (na rękę) 3075.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3380 zł
Podstawa opodatkowania 676 zł
Koszty uzyskania 2704 zł
Podatek do US 18% 486.72 zł
Kwota netto (na rękę) 2893.28 zł

Umowa B2B

2748
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3380 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2748 Sprawdzenie działania: 2748 netto * 23% = 632 (to nasza kwota VAT) 2748 netto + 632 VAT = 3380 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3380 zł
Podatek VAT 23 % 632
Kwota netto 2748 zł

  Frazy powiązane:

 • 3380 brutto ile to netto
 • oblicz jeśli zarabiam 3380 brutto to ile to będzie netto
 • 3380 bruto to ile to neeto
 • 3380 brutto
 • kwota netto z 3380
 • ile wynosi wyplata z 3380
 • 3380 ile to netto
 • 3380 zl brutto to ile wynosi netto?
 • brutto 3380

Najciekawsze: