3372 zł brutto, ile to netto?

 

2415.83 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 329.1072 zł
Składka rentowa 50.58 zł
Składka chorobowa 82.614 zł
Składka zdrowotna 261.87 zł
Zaliczka na podatek 232 zł

2454.33 zł
netto (na rękę)

2886 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 329.1072 zł
Składka rentowa 50.58 zł
Składka chorobowa 82.614 zł
Składka zdrowotna 261.87 zł
Zaliczka na podatek 193.5zł

2886.432 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 485.568 zł

2741 zł
netto (na rękę)VAT 23% 631 zł

Umowa o pracę

2415.83
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3372 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3372 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3372 = 329.1072 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3372 = 50.58 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3372 = 82.614 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 462.3012 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3372 - 462.3012 = 2909.6988 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2909.6988 * 9% = 261.87 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2909.6988 * 7,75% = 225.5 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3372 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 462.3012 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3372 zł - 462.3012 zł - 111.25 zł = 2798 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2798 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2798 * 18%) - 46,33 zł = 457.31 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 457.31 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2909.6988 * 7,75 % = 225.5 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2798 zł - 225.5 zł = 232 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3372 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 462.3012 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 261.87 zł

  Zaliczka na podatek - 232 zł

  Wynagrodzenie netto: 3372 zł - 462.3012 zł - 261.87 zł -232 zł = 2415.83 zł

Umowa zlecenie

2454.33
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 329.1072 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 50.58 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 82.614 zł
Razem składki ZUS 462.3012 zł
Koszty uzyskania 20% 581.93976 zł
Podstawa opodatkowania 2328 zł
Zaliczka na podatek 193.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 225.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 261.87 zł
Kwota netto (na rękę) 2454.33 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2886 zł

Umowa o dzieło

2886.432
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3372 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3068.52 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2886.432 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3372 zł
Podstawa opodatkowania 1686 zł
Koszty uzyskania 1686 zł
Podatek do US 18% 303.48 zł
Kwota netto (na rękę) 3068.52 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3372 zł
Podstawa opodatkowania 674.4 zł
Koszty uzyskania 2697.6 zł
Podatek do US 18% 485.568 zł
Kwota netto (na rękę) 2886.432 zł

Umowa B2B

2741
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3372 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2741 Sprawdzenie działania: 2741 netto * 23% = 631 (to nasza kwota VAT) 2741 netto + 631 VAT = 3372 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3372 zł
Podatek VAT 23 % 631
Kwota netto 2741 zł

  Frazy powiązane:

 • 3372 zł brutto ile to netto
 • 3372 brutto ile to netto
 • 3372 zl brutto ile to netto

Najciekawsze: