3367 zł brutto, ile to netto?

 

2412.9 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 328.6192 zł
Składka rentowa 50.505 zł
Składka chorobowa 82.4915 zł
Składka zdrowotna 261.48 zł
Zaliczka na podatek 231 zł

2451.07 zł
netto (na rękę)

2882 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 328.6192 zł
Składka rentowa 50.505 zł
Składka chorobowa 82.4915 zł
Składka zdrowotna 261.48 zł
Zaliczka na podatek 192.83zł

2882.152 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 484.848 zł

2737 zł
netto (na rękę)VAT 23% 630 zł

Umowa o pracę

2412.9
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3367 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3367 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3367 = 328.6192 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3367 = 50.505 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3367 = 82.4915 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 461.6157 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3367 - 461.6157 = 2905.3843 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2905.3843 * 9% = 261.48 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2905.3843 * 7,75% = 225.17 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3367 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 461.6157 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3367 zł - 461.6157 zł - 111.25 zł = 2794 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2794 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2794 * 18%) - 46,33 zł = 456.59 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 456.59 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2905.3843 * 7,75 % = 225.17 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2794 zł - 225.17 zł = 231 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3367 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 461.6157 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 261.48 zł

  Zaliczka na podatek - 231 zł

  Wynagrodzenie netto: 3367 zł - 461.6157 zł - 261.48 zł -231 zł = 2412.9 zł

Umowa zlecenie

2451.07
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 328.6192 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 50.505 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 82.4915 zł
Razem składki ZUS 461.6157 zł
Koszty uzyskania 20% 581.07686 zł
Podstawa opodatkowania 2324 zł
Zaliczka na podatek 192.83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 225.17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 261.48 zł
Kwota netto (na rękę) 2451.07 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2882 zł

Umowa o dzieło

2882.152
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3367 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3063.97 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2882.152 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3367 zł
Podstawa opodatkowania 1683.5 zł
Koszty uzyskania 1683.5 zł
Podatek do US 18% 303.03 zł
Kwota netto (na rękę) 3063.97 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3367 zł
Podstawa opodatkowania 673.4 zł
Koszty uzyskania 2693.6 zł
Podatek do US 18% 484.848 zł
Kwota netto (na rękę) 2882.152 zł

Umowa B2B

2737
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3367 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2737 Sprawdzenie działania: 2737 netto * 23% = 630 (to nasza kwota VAT) 2737 netto + 630 VAT = 3367 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3367 zł
Podatek VAT 23 % 630
Kwota netto 2737 zł

  Frazy powiązane:

 • 3367 brutto ile to netto

Najciekawsze: