3343 zł brutto, ile to netto?

 

2396.05 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 326.2768 zł
Składka rentowa 50.145 zł
Składka chorobowa 81.9035 zł
Składka zdrowotna 259.62 zł
Zaliczka na podatek 229 zł

2433.61 zł
netto (na rękę)

2862 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 326.2768 zł
Składka rentowa 50.145 zł
Składka chorobowa 81.9035 zł
Składka zdrowotna 259.62 zł
Zaliczka na podatek 191.44zł

2861.608 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 481.392 zł

2718 zł
netto (na rękę)VAT 23% 625 zł

Umowa o pracę

2396.05
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3343 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3343 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3343 = 326.2768 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3343 = 50.145 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3343 = 81.9035 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 458.3253 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3343 - 458.3253 = 2884.6747 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2884.6747 * 9% = 259.62 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2884.6747 * 7,75% = 223.56 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3343 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 458.3253 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3343 zł - 458.3253 zł - 111.25 zł = 2773 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2773 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2773 * 18%) - 46,33 zł = 452.81 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 452.81 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2884.6747 * 7,75 % = 223.56 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2773 zł - 223.56 zł = 229 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3343 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 458.3253 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 259.62 zł

  Zaliczka na podatek - 229 zł

  Wynagrodzenie netto: 3343 zł - 458.3253 zł - 259.62 zł -229 zł = 2396.05 zł

Umowa zlecenie

2433.61
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 326.2768 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 50.145 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 81.9035 zł
Razem składki ZUS 458.3253 zł
Koszty uzyskania 20% 576.93494 zł
Podstawa opodatkowania 2308 zł
Zaliczka na podatek 191.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 223.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 259.62 zł
Kwota netto (na rękę) 2433.61 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2862 zł

Umowa o dzieło

2861.608
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3343 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3042.13 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2861.608 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3343 zł
Podstawa opodatkowania 1671.5 zł
Koszty uzyskania 1671.5 zł
Podatek do US 18% 300.87 zł
Kwota netto (na rękę) 3042.13 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3343 zł
Podstawa opodatkowania 668.6 zł
Koszty uzyskania 2674.4 zł
Podatek do US 18% 481.392 zł
Kwota netto (na rękę) 2861.608 zł

Umowa B2B

2718
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3343 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2718 Sprawdzenie działania: 2718 netto * 23% = 625 (to nasza kwota VAT) 2718 netto + 625 VAT = 3343 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3343 zł
Podatek VAT 23 % 625
Kwota netto 2718 zł

  Frazy powiązane:

 • 3343 brutto ile to netto

Najciekawsze: