3318 zł brutto, ile to netto?

 

2378.42 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 323.8368 zł
Składka rentowa 49.77 zł
Składka chorobowa 81.291 zł
Składka zdrowotna 257.68 zł
Zaliczka na podatek 227 zł

2415.31 zł
netto (na rękę)

2840 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 323.8368 zł
Składka rentowa 49.77 zł
Składka chorobowa 81.291 zł
Składka zdrowotna 257.68 zł
Zaliczka na podatek 190.11zł

2840.208 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 477.792 zł

2698 zł
netto (na rękę)VAT 23% 620 zł

Umowa o pracę

2378.42
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3318 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3318 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3318 = 323.8368 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3318 = 49.77 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3318 = 81.291 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 454.8978 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3318 - 454.8978 = 2863.1022 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2863.1022 * 9% = 257.68 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2863.1022 * 7,75% = 221.89 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3318 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 454.8978 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3318 zł - 454.8978 zł - 111.25 zł = 2752 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2752 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2752 * 18%) - 46,33 zł = 449.03 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 449.03 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2863.1022 * 7,75 % = 221.89 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2752 zł - 221.89 zł = 227 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3318 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 454.8978 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 257.68 zł

  Zaliczka na podatek - 227 zł

  Wynagrodzenie netto: 3318 zł - 454.8978 zł - 257.68 zł -227 zł = 2378.42 zł

Umowa zlecenie

2415.31
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 323.8368 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 49.77 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 81.291 zł
Razem składki ZUS 454.8978 zł
Koszty uzyskania 20% 572.62044 zł
Podstawa opodatkowania 2290 zł
Zaliczka na podatek 190.11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 221.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 257.68 zł
Kwota netto (na rękę) 2415.31 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2840 zł

Umowa o dzieło

2840.208
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3318 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3019.38 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2840.208 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3318 zł
Podstawa opodatkowania 1659 zł
Koszty uzyskania 1659 zł
Podatek do US 18% 298.62 zł
Kwota netto (na rękę) 3019.38 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3318 zł
Podstawa opodatkowania 663.6 zł
Koszty uzyskania 2654.4 zł
Podatek do US 18% 477.792 zł
Kwota netto (na rękę) 2840.208 zł

Umowa B2B

2698
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3318 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2698 Sprawdzenie działania: 2698 netto * 23% = 620 (to nasza kwota VAT) 2698 netto + 620 VAT = 3318 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3318 zł
Podatek VAT 23 % 620
Kwota netto 2698 zł

  Frazy powiązane:

 • 3318 brutto ile netto

Najciekawsze: