3316 zł brutto, ile to netto?

 

2376.86 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 323.6416 zł
Składka rentowa 49.74 zł
Składka chorobowa 81.242 zł
Składka zdrowotna 257.52 zł
Zaliczka na podatek 227 zł

2413.62 zł
netto (na rękę)

2838 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 323.6416 zł
Składka rentowa 49.74 zł
Składka chorobowa 81.242 zł
Składka zdrowotna 257.52 zł
Zaliczka na podatek 190.24zł

2838.496 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 477.504 zł

2696 zł
netto (na rękę)VAT 23% 620 zł

Umowa o pracę

2376.86
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3316 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3316 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3316 = 323.6416 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3316 = 49.74 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3316 = 81.242 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 454.6236 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3316 - 454.6236 = 2861.3764 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2861.3764 * 9% = 257.52 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2861.3764 * 7,75% = 221.76 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3316 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 454.6236 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3316 zł - 454.6236 zł - 111.25 zł = 2750 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2750 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2750 * 18%) - 46,33 zł = 448.67 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 448.67 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2861.3764 * 7,75 % = 221.76 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2750 zł - 221.76 zł = 227 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3316 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 454.6236 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 257.52 zł

  Zaliczka na podatek - 227 zł

  Wynagrodzenie netto: 3316 zł - 454.6236 zł - 257.52 zł -227 zł = 2376.86 zł

Umowa zlecenie

2413.62
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 323.6416 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 49.74 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 81.242 zł
Razem składki ZUS 454.6236 zł
Koszty uzyskania 20% 572.27528 zł
Podstawa opodatkowania 2289 zł
Zaliczka na podatek 190.24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 221.76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 257.52 zł
Kwota netto (na rękę) 2413.62 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2838 zł

Umowa o dzieło

2838.496
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3316 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 3017.56 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2838.496 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3316 zł
Podstawa opodatkowania 1658 zł
Koszty uzyskania 1658 zł
Podatek do US 18% 298.44 zł
Kwota netto (na rękę) 3017.56 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3316 zł
Podstawa opodatkowania 663.2 zł
Koszty uzyskania 2652.8 zł
Podatek do US 18% 477.504 zł
Kwota netto (na rękę) 2838.496 zł

Umowa B2B

2696
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3316 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2696 Sprawdzenie działania: 2696 netto * 23% = 620 (to nasza kwota VAT) 2696 netto + 620 VAT = 3316 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3316 zł
Podatek VAT 23 % 620
Kwota netto 2696 zł

  Frazy powiązane:

 • 3316 brutto

Najciekawsze: