3130 zł brutto, ile to netto?

 

2246.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 305.488 zł
Składka rentowa 46.95 zł
Składka chorobowa 76.685 zł
Składka zdrowotna 243.08 zł
Zaliczka na podatek 211 zł

2278.12 zł
netto (na rękę)

2679 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 305.488 zł
Składka rentowa 46.95 zł
Składka chorobowa 76.685 zł
Składka zdrowotna 243.08 zł
Zaliczka na podatek 179.68zł

2679.28 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 450.72 zł

2545 zł
netto (na rękę)VAT 23% 585 zł

Umowa o pracę

2246.8
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3130 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3130 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3130 = 305.488 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3130 = 46.95 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3130 = 76.685 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 429.123 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3130 - 429.123 = 2700.877 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2700.877 * 9% = 243.08 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2700.877 * 7,75% = 209.32 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3130 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 429.123 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3130 zł - 429.123 zł - 111.25 zł = 2590 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2590 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2590 * 18%) - 46,33 zł = 419.87 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 419.87 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2700.877 * 7,75 % = 209.32 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2590 zł - 209.32 zł = 211 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3130 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 429.123 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 243.08 zł

  Zaliczka na podatek - 211 zł

  Wynagrodzenie netto: 3130 zł - 429.123 zł - 243.08 zł -211 zł = 2246.8 zł

Umowa zlecenie

2278.12
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 305.488 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 46.95 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 76.685 zł
Razem składki ZUS 429.123 zł
Koszty uzyskania 20% 540.1754 zł
Podstawa opodatkowania 2161 zł
Zaliczka na podatek 179.68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 209.32 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 243.08 zł
Kwota netto (na rękę) 2278.12 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2679 zł

Umowa o dzieło

2679.28
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3130 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2848.3 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2679.28 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3130 zł
Podstawa opodatkowania 1565 zł
Koszty uzyskania 1565 zł
Podatek do US 18% 281.7 zł
Kwota netto (na rękę) 2848.3 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3130 zł
Podstawa opodatkowania 626 zł
Koszty uzyskania 2504 zł
Podatek do US 18% 450.72 zł
Kwota netto (na rękę) 2679.28 zł

Umowa B2B

2545
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3130 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2545 Sprawdzenie działania: 2545 netto * 23% = 585 (to nasza kwota VAT) 2545 netto + 585 VAT = 3130 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3130 zł
Podatek VAT 23 % 585
Kwota netto 2545 zł

  Frazy powiązane:

 • 3130 brutto ile to netto
 • 3130 brutto ile netto
 • 3130 brutto
 • 3130zl brutto ile to netto
 • 3130 brutto ile to netto 2017
 • 3178.56 brutto ile netto
 • kalkulator 3130 brutto ile to netto

Najciekawsze: