3080 zł brutto, ile to netto?

 

2212.53 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 300.608 zł
Składka rentowa 46.2 zł
Składka chorobowa 75.46 zł
Składka zdrowotna 239.2 zł
Zaliczka na podatek 206 zł

2241.5 zł
netto (na rękę)

2636 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 300.608 zł
Składka rentowa 46.2 zł
Składka chorobowa 75.46 zł
Składka zdrowotna 239.2 zł
Zaliczka na podatek 177.03zł

2636.48 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 443.52 zł

2504 zł
netto (na rękę)VAT 23% 576 zł

Umowa o pracę

2212.53
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3080 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3080 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3080 = 300.608 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3080 = 46.2 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3080 = 75.46 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 422.268 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3080 - 422.268 = 2657.732 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2657.732 * 9% = 239.2 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2657.732 * 7,75% = 205.97 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3080 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 422.268 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3080 zł - 422.268 zł - 111.25 zł = 2546 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2546 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2546 * 18%) - 46,33 zł = 411.95 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 411.95 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2657.732 * 7,75 % = 205.97 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2546 zł - 205.97 zł = 206 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3080 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 422.268 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 239.2 zł

  Zaliczka na podatek - 206 zł

  Wynagrodzenie netto: 3080 zł - 422.268 zł - 239.2 zł -206 zł = 2212.53 zł

Umowa zlecenie

2241.5
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 300.608 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 46.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 75.46 zł
Razem składki ZUS 422.268 zł
Koszty uzyskania 20% 531.5464 zł
Podstawa opodatkowania 2126 zł
Zaliczka na podatek 177.03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 205.97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 239.2 zł
Kwota netto (na rękę) 2241.5 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2636 zł

Umowa o dzieło

2636.48
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3080 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2802.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2636.48 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3080 zł
Podstawa opodatkowania 1540 zł
Koszty uzyskania 1540 zł
Podatek do US 18% 277.2 zł
Kwota netto (na rękę) 2802.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3080 zł
Podstawa opodatkowania 616 zł
Koszty uzyskania 2464 zł
Podatek do US 18% 443.52 zł
Kwota netto (na rękę) 2636.48 zł

Umowa B2B

2504
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3080 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2504 Sprawdzenie działania: 2504 netto * 23% = 576 (to nasza kwota VAT) 2504 netto + 576 VAT = 3080 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3080 zł
Podatek VAT 23 % 576
Kwota netto 2504 zł

  Frazy powiązane:

 • 3080 brutto ile to netto
 • 3080 brutto
 • 3080 brutto ile to netto 2016
 • 3080 brutto ile to netto 2015
 • 3080 brutto ile to netto ile na godzine
 • 3080brutto ile to netto 2016
 • ile wynosi wyplata z 3080
 • 3080brutto ile to netto
 • pensja brutto 3080 ile netto
 • wynagrodzenie 3080 netto
 • 3080 netto ile to brutto
 • 3080 ile to netto
 • urlop 3080 brutto
 • wynagrodzenie brutto 3080 ile to netto
 • 3080 brutto emerytura ile netto

Najciekawsze: