3029 zł brutto, ile to netto?

 

2199.48 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 295.6304 zł
Składka rentowa 45.435 zł
Składka chorobowa 74.2105 zł
Składka zdrowotna 235.24 zł
Zaliczka na podatek 179 zł

2205.04 zł
netto (na rękę)

2617 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 295.6304 zł
Składka rentowa 45.435 zł
Składka chorobowa 74.2105 zł
Składka zdrowotna 235.24 zł
Zaliczka na podatek 173.44zł

2617.056 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 411.944 zł

2463 zł
netto (na rękę)VAT 23% 566 zł

Umowa o pracę

2199.48
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3029 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3029 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3029 = 295.6304 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3029 = 45.435 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3029 = 74.2105 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 415.2759 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3029 - 415.2759 = 2613.7241 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2613.7241 * 9% = 235.24 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2613.7241 * 7,75% = 202.56 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3029 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 415.2759 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3029 zł - 415.2759 zł - 111.25 zł = 2502 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2502 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2502 * 7%) - 46,33 zł = 381.58 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 381.58 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2613.7241 * 7,75 % = 202.56 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2502 zł - 202.56 zł = 179 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3029 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 415.2759 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 235.24 zł

  Zaliczka na podatek - 179 zł

  Wynagrodzenie netto: 3029 zł - 415.2759 zł - 235.24 zł -179 zł = 2199.48 zł

Umowa zlecenie

2205.04
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 295.6304 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 45.435 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 74.2105 zł
Razem składki ZUS 415.2759 zł
Koszty uzyskania 20% 522.74482 zł
Podstawa opodatkowania 2091 zł
Zaliczka na podatek 173.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 202.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 235.24 zł
Kwota netto (na rękę) 2205.04 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2617 zł

Umowa o dzieło

2617.056
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3029 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2771.535 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2617.056 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3029 zł
Podstawa opodatkowania 1514.5 zł
Koszty uzyskania 1514.5 zł
Podatek do US 17% 257.465 zł
Kwota netto (na rękę) 2771.535 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3029 zł
Podstawa opodatkowania 605.8 zł
Koszty uzyskania 2423.2 zł
Podatek do US 17% 411.944 zł
Kwota netto (na rękę) 2617.056 zł

Umowa B2B

2463
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3029 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2463 Sprawdzenie działania: 2463 netto * 23% = 566 (to nasza kwota VAT) 2463 netto + 566 VAT = 3029 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3029 zł
Podatek VAT 23 % 566
Kwota netto 2463 zł