3011 zł brutto, ile to netto?

 

2164.35 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 293.8736 zł
Składka rentowa 45.165 zł
Składka chorobowa 73.7695 zł
Składka zdrowotna 233.84 zł
Zaliczka na podatek 200 zł

2191.71 zł
netto (na rękę)

2577 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 293.8736 zł
Składka rentowa 45.165 zł
Składka chorobowa 73.7695 zł
Składka zdrowotna 233.84 zł
Zaliczka na podatek 172.64zł

2577.416 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 433.584 zł

2448 zł
netto (na rękę)VAT 23% 563 zł

Umowa o pracę

2164.35
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3011 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 3011 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 3011 = 293.8736 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 3011 = 45.165 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 3011 = 73.7695 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 412.8081 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3011 - 412.8081 = 2598.1919 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2598.1919 * 9% = 233.84 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2598.1919 * 7,75% = 201.36 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 3011 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 412.8081 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 3011 zł - 412.8081 zł - 111.25 zł = 2487 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2487 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2487 * 18%) - 46,33 zł = 401.33 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 401.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2598.1919 * 7,75 % = 201.36 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2487 zł - 201.36 zł = 200 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 3011 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 412.8081 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 233.84 zł

  Zaliczka na podatek - 200 zł

  Wynagrodzenie netto: 3011 zł - 412.8081 zł - 233.84 zł -200 zł = 2164.35 zł

Umowa zlecenie

2191.71
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 293.8736 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 45.165 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 73.7695 zł
Razem składki ZUS 412.8081 zł
Koszty uzyskania 20% 519.63838 zł
Podstawa opodatkowania 2079 zł
Zaliczka na podatek 172.64 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 201.36 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 233.84 zł
Kwota netto (na rękę) 2191.71 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2577 zł

Umowa o dzieło

2577.416
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 3011 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2740.01 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2577.416 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 3011 zł
Podstawa opodatkowania 1505.5 zł
Koszty uzyskania 1505.5 zł
Podatek do US 18% 270.99 zł
Kwota netto (na rękę) 2740.01 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 3011 zł
Podstawa opodatkowania 602.2 zł
Koszty uzyskania 2408.8 zł
Podatek do US 18% 433.584 zł
Kwota netto (na rękę) 2577.416 zł

Umowa B2B

2448
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 3011 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2448 Sprawdzenie działania: 2448 netto * 23% = 563 (to nasza kwota VAT) 2448 netto + 563 VAT = 3011 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 3011 zł
Podatek VAT 23 % 563
Kwota netto 2448 zł

Najciekawsze: