2990 zł brutto, ile to netto?

2149.86
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2990 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2990 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2990 = 291.824 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2990 = 44.85 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2990 = 73.255 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 409.929 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2990 - 409.929 = 2580.071 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2580.071 * 9% = 232.21 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2580.071 * 7,75% = 199.96 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2990 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 409.929 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2990 zł - 409.929 zł - 111.25 zł = 2469 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2469 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2469 * 18%) - 46,33 zł = 398.09 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 398.09 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2580.071 * 7,75 % = 199.96 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2469 zł - 199.96 zł = 198 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2990 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 409.929 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 232.21 zł

  Zaliczka na podatek - 198 zł

  Wynagrodzenie netto: 2990 zł - 409.929 zł - 232.21 zł -198 zł = 2149.86 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 291.824 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 44.85 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 73.255 zł
Razem składki ZUS 409.929 zł
Koszty uzyskania 20% 516.0142 zł
Podstawa opodatkowania 2064 zł
Zaliczka na podatek 172 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 200 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 232.20639 zł
Kwota netto (na rękę) 2175.86 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2559 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2990 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2720.9 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2559.44 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2990 zł
Podstawa opodatkowania 1495 zł
Koszty uzyskania 1495 zł
Podatek do US 18% 269.1 zł
Kwota netto (na rękę) 2720.9 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2990 zł
Podstawa opodatkowania 598 zł
Koszty uzyskania 2392 zł
Podatek do US 18% 430.56 zł
Kwota netto (na rękę) 2559.44 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2990 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2431 Sprawdzenie działania: 2431 netto * 23% = 559 (to nasza kwota VAT) 2431 netto + 559 VAT = 2990 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2990 zł
Podatek VAT 23 % 559
Kwota netto 2431 zł

  Frazy powiązane:

 • 2990 brutto ile to netto
 • 2990 brutto
 • 2990 brutto ile to netto 2015
 • 2990 brutto umowa zlecenie
 • umowa zlecenie 2018 brutto 18zl ile to netto
 • ile netto działalności
 • 18zl brutto umowa zlecenie
 • 18 zl netto na dzialalnoaci
 • brutto.2990 ile to netto
 • ile to netto z 2990
 • 2990brutto to netto ile
 • 2990 brutto ile to netto 2017
 • 2990 brutto ile to netto majac działalności
 • 18zl brutt
 • 18zł brutto ile to jest netto
 • 2990 ile netto
 • 2990 na reke
 • 18 zł brutto ile to netto 2017

Najciekawsze: