2990 zł brutto, ile to netto?

 

2149.86 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 291.824 zł
Składka rentowa 44.85 zł
Składka chorobowa 73.255 zł
Składka zdrowotna 232.21 zł
Zaliczka na podatek 198 zł

2175.82 zł
netto (na rękę)

2559 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 291.824 zł
Składka rentowa 44.85 zł
Składka chorobowa 73.255 zł
Składka zdrowotna 232.21 zł
Zaliczka na podatek 172.04zł

2559.44 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 430.56 zł

2431 zł
netto (na rękę)VAT 23% 559 zł

Umowa o pracę

2149.86
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2990 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2990 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2990 = 291.824 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2990 = 44.85 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2990 = 73.255 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 409.929 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2990 - 409.929 = 2580.071 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2580.071 * 9% = 232.21 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2580.071 * 7,75% = 199.96 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2990 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 409.929 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2990 zł - 409.929 zł - 111.25 zł = 2469 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2469 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2469 * 18%) - 46,33 zł = 398.09 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 398.09 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2580.071 * 7,75 % = 199.96 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2469 zł - 199.96 zł = 198 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2990 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 409.929 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 232.21 zł

  Zaliczka na podatek - 198 zł

  Wynagrodzenie netto: 2990 zł - 409.929 zł - 232.21 zł -198 zł = 2149.86 zł

Umowa zlecenie

2175.82
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 291.824 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 44.85 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 73.255 zł
Razem składki ZUS 409.929 zł
Koszty uzyskania 20% 516.0142 zł
Podstawa opodatkowania 2064 zł
Zaliczka na podatek 172.04 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 199.96 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 232.21 zł
Kwota netto (na rękę) 2175.82 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2559 zł

Umowa o dzieło

2559.44
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2990 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2720.9 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2559.44 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2990 zł
Podstawa opodatkowania 1495 zł
Koszty uzyskania 1495 zł
Podatek do US 18% 269.1 zł
Kwota netto (na rękę) 2720.9 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2990 zł
Podstawa opodatkowania 598 zł
Koszty uzyskania 2392 zł
Podatek do US 18% 430.56 zł
Kwota netto (na rękę) 2559.44 zł

Umowa B2B

2431
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2990 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2431 Sprawdzenie działania: 2431 netto * 23% = 559 (to nasza kwota VAT) 2431 netto + 559 VAT = 2990 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2990 zł
Podatek VAT 23 % 559
Kwota netto 2431 zł

  Frazy powiązane:

 • 2990 brutto ile to netto
 • 2990 brutto
 • 2990 brutto ile to netto 2015
 • 2990 brutto umowa zlecenie
 • umowa zlecenie 2018 brutto 18zl ile to netto
 • ile netto działalności
 • 18zl brutto umowa zlecenie
 • 18 zl netto na dzialalnoaci
 • brutto.2990 ile to netto
 • ile to netto z 2990
 • 2990brutto to netto ile
 • 2990 brutto ile to netto 2017
 • 2990 brutto ile to netto majac działalności
 • 18zl brutt
 • 18zł brutto ile to jest netto
 • 2990 ile netto
 • 2990 na reke
 • 18 zł brutto ile to netto 2017

Najciekawsze: