2989 zł brutto, ile to netto?

 

2149.08 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 291.7264 zł
Składka rentowa 44.835 zł
Składka chorobowa 73.2305 zł
Składka zdrowotna 232.13 zł
Zaliczka na podatek 198 zł

2175.97 zł
netto (na rękę)

2559 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 291.7264 zł
Składka rentowa 44.835 zł
Składka chorobowa 73.2305 zł
Składka zdrowotna 232.13 zł
Zaliczka na podatek 171.11zł

2558.584 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 430.416 zł

2430 zł
netto (na rękę)VAT 23% 559 zł

Umowa o pracę

2149.08
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2989 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2989 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2989 = 291.7264 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2989 = 44.835 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2989 = 73.2305 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 409.7919 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2989 - 409.7919 = 2579.2081 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2579.2081 * 9% = 232.13 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2579.2081 * 7,75% = 199.89 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2989 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 409.7919 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2989 zł - 409.7919 zł - 111.25 zł = 2468 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2468 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2468 * 18%) - 46,33 zł = 397.91 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 397.91 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2579.2081 * 7,75 % = 199.89 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2468 zł - 199.89 zł = 198 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2989 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 409.7919 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 232.13 zł

  Zaliczka na podatek - 198 zł

  Wynagrodzenie netto: 2989 zł - 409.7919 zł - 232.13 zł -198 zł = 2149.08 zł

Umowa zlecenie

2175.97
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 291.7264 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 44.835 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 73.2305 zł
Razem składki ZUS 409.7919 zł
Koszty uzyskania 20% 515.84162 zł
Podstawa opodatkowania 2063 zł
Zaliczka na podatek 171.11 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 199.89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 232.13 zł
Kwota netto (na rękę) 2175.97 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2559 zł

Umowa o dzieło

2558.584
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2989 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2719.99 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2558.584 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2989 zł
Podstawa opodatkowania 1494.5 zł
Koszty uzyskania 1494.5 zł
Podatek do US 18% 269.01 zł
Kwota netto (na rękę) 2719.99 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2989 zł
Podstawa opodatkowania 597.8 zł
Koszty uzyskania 2391.2 zł
Podatek do US 18% 430.416 zł
Kwota netto (na rękę) 2558.584 zł

Umowa B2B

2430
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2989 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2430 Sprawdzenie działania: 2430 netto * 23% = 559 (to nasza kwota VAT) 2430 netto + 559 VAT = 2989 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2989 zł
Podatek VAT 23 % 559
Kwota netto 2430 zł

  Frazy powiązane:

 • brutto od 2989
 • 2989 brutto ile to netto
 • 2989 brutto ile netto
 • 2,989 ile to procent

Najciekawsze: