2940 zł brutto, ile to netto?

 

2114.61 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 286.944 zł
Składka rentowa 44.1 zł
Składka chorobowa 72.03 zł
Składka zdrowotna 228.32 zł
Zaliczka na podatek 194 zł

2140.22 zł
netto (na rękę)

2517 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 286.944 zł
Składka rentowa 44.1 zł
Składka chorobowa 72.03 zł
Składka zdrowotna 228.32 zł
Zaliczka na podatek 168.39zł

2516.64 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 423.36 zł

2390 zł
netto (na rękę)VAT 23% 550 zł

Umowa o pracę

2114.61
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2940 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2940 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2940 = 286.944 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2940 = 44.1 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2940 = 72.03 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 403.074 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2940 - 403.074 = 2536.926 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2536.926 * 9% = 228.32 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2536.926 * 7,75% = 196.61 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2940 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 403.074 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2940 zł - 403.074 zł - 111.25 zł = 2426 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2426 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2426 * 18%) - 46,33 zł = 390.35 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 390.35 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2536.926 * 7,75 % = 196.61 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2426 zł - 196.61 zł = 194 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2940 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 403.074 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 228.32 zł

  Zaliczka na podatek - 194 zł

  Wynagrodzenie netto: 2940 zł - 403.074 zł - 228.32 zł -194 zł = 2114.61 zł

Umowa zlecenie

2140.22
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 286.944 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 44.1 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 72.03 zł
Razem składki ZUS 403.074 zł
Koszty uzyskania 20% 507.3852 zł
Podstawa opodatkowania 2030 zł
Zaliczka na podatek 168.39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 196.61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 228.32 zł
Kwota netto (na rękę) 2140.22 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2517 zł

Umowa o dzieło

2516.64
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2940 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2675.4 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2516.64 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2940 zł
Podstawa opodatkowania 1470 zł
Koszty uzyskania 1470 zł
Podatek do US 18% 264.6 zł
Kwota netto (na rękę) 2675.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2940 zł
Podstawa opodatkowania 588 zł
Koszty uzyskania 2352 zł
Podatek do US 18% 423.36 zł
Kwota netto (na rękę) 2516.64 zł

Umowa B2B

2390
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2940 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2390 Sprawdzenie działania: 2390 netto * 23% = 550 (to nasza kwota VAT) 2390 netto + 550 VAT = 2940 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2940 zł
Podatek VAT 23 % 550
Kwota netto 2390 zł

  Frazy powiązane:

 • 2950 brutto ile to netto 2016
 • 2940 brutto to ile to netto 2016
 • 2940 brutto ile to netto
 • 2940 brutto ile netto umowa o pracę
 • 2940 brutto umowa o prace
 • 2940 brutto ile to netto 2015
 • 2950 brutto ile to netto wynagrodzenia
 • mam rente 588 zl brutto ile moge dorobic
 • 2940 brutto ile netto
 • Brutto 2940 umowa o pracę
 • 2940 umowa o dzięło
 • umowa o dzięłó netto ile to brutto
 • 2940 zł brutto ile netto

Najciekawsze: