2770 zł brutto, ile to netto?

 

1996.11 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 270.352 zł
Składka rentowa 41.55 zł
Składka chorobowa 67.865 zł
Składka zdrowotna 215.12 zł
Zaliczka na podatek 179 zł

2016.35 zł
netto (na rękę)

2371 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 270.352 zł
Składka rentowa 41.55 zł
Składka chorobowa 67.865 zł
Składka zdrowotna 215.12 zł
Zaliczka na podatek 158.76zł

2371.12 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 398.88 zł

2252 zł
netto (na rękę)VAT 23% 518 zł

Umowa o pracę

1996.11
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2770 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2770 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2770 = 270.352 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2770 = 41.55 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2770 = 67.865 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 379.767 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2770 - 379.767 = 2390.233 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2390.233 * 9% = 215.12 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2390.233 * 7,75% = 185.24 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2770 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 379.767 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2770 zł - 379.767 zł - 111.25 zł = 2279 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2279 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2279 * 18%) - 46,33 zł = 363.89 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 363.89 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2390.233 * 7,75 % = 185.24 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2279 zł - 185.24 zł = 179 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2770 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 379.767 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 215.12 zł

  Zaliczka na podatek - 179 zł

  Wynagrodzenie netto: 2770 zł - 379.767 zł - 215.12 zł -179 zł = 1996.11 zł

Umowa zlecenie

2016.35
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 270.352 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 41.55 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 67.865 zł
Razem składki ZUS 379.767 zł
Koszty uzyskania 20% 478.0466 zł
Podstawa opodatkowania 1912 zł
Zaliczka na podatek 158.76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 185.24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 215.12 zł
Kwota netto (na rękę) 2016.35 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2371 zł

Umowa o dzieło

2371.12
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2770 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2520.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2371.12 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2770 zł
Podstawa opodatkowania 1385 zł
Koszty uzyskania 1385 zł
Podatek do US 18% 249.3 zł
Kwota netto (na rękę) 2520.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2770 zł
Podstawa opodatkowania 554 zł
Koszty uzyskania 2216 zł
Podatek do US 18% 398.88 zł
Kwota netto (na rękę) 2371.12 zł

Umowa B2B

2252
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2770 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2252 Sprawdzenie działania: 2252 netto * 23% = 518 (to nasza kwota VAT) 2252 netto + 518 VAT = 2770 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2770 zł
Podatek VAT 23 % 518
Kwota netto 2252 zł

  Frazy powiązane:

 • 2770 brutto ile to netto
 • 2770 brutto ile to netto 2015
 • 2770 brutto
 • 2770 zł brutto ile to netto
 • 2770 brutto ile to netto 2016
 • 2770 brutto ile to netto
 • 1850zl brutto ile to na rękę
 • 2770 ile to netto
 • 2770 brutto ile netto
 • składki na ubezpieczenie społeczne od 2770
 • 2770 brutto to ile na rękę
 • ile wynosi składka emerytalna od 2770 brutto
 • 2770brutto a na reke ile
 • pensja 2770zl brutto ile zusu
 • zarabiajac 2770 brutto ile zusu na l4
 • 2770 btutto ile to netto
 • kalkulator brutto 2770 ile to netto
 • ile wynosi wyplata netto z 2770 zl
 • 2770zl brutto
 • ile netto przy dochodzie brutto 2767.31

Najciekawsze: