2770 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1996.11
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2770 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2770 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2770 = 270.352 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2770 = 41.55 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2770 = 67.865 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 379.767 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2770 - 379.767 = 2390.233 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2390.233 * 9% = 215.12 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2390.233 * 7,75% = 185.24 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2770 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 379.767 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2770 zł - 379.767 zł - 111.25 zł = 2279 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2279 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2279 * 18%) - 46,33 zł = 363.89 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 363.89 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2390.233 * 7,75 % = 185.24 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2279 zł - 185.24 zł = 179 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2770 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 379.767 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 215.12 zł

  Zaliczka na podatek - 179 zł

  Wynagrodzenie netto: 2770 zł - 379.767 zł - 215.12 zł -179 zł = 1996.11 zł


  Frazy powiązane:

 • 2770 brutto ile to netto
 • 2770 brutto ile to netto 2015
 • 2770 brutto
 • 2770 zł brutto ile to netto
 • 2770 brutto ile to netto 2016
 • 2770 brutto ile to netto
 • 1850zl brutto ile to na rękę
 • 2770 ile to netto
 • 2770 brutto ile netto
 • składki na ubezpieczenie społeczne od 2770
 • 2770 brutto to ile na rękę
 • ile wynosi składka emerytalna od 2770 brutto
 • 2770brutto a na reke ile
 • pensja 2770zl brutto ile zusu
 • zarabiajac 2770 brutto ile zusu na l4
 • 2770 btutto ile to netto
 • kalkulator brutto 2770 ile to netto
 • ile wynosi wyplata netto z 2770 zl
 • 2770zl brutto
 • ile netto przy dochodzie brutto 2767.31

Najciekawsze: