2760 zł brutto, ile to netto?

 

2009.26 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 269.376 zł
Składka rentowa 41.4 zł
Składka chorobowa 67.62 zł
Składka zdrowotna 214.34 zł
Zaliczka na podatek 158 zł

2008.83 zł
netto (na rękę)

2385 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 269.376 zł
Składka rentowa 41.4 zł
Składka chorobowa 67.62 zł
Składka zdrowotna 214.34 zł
Zaliczka na podatek 158.43zł

2384.64 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 375.36 zł

2244 zł
netto (na rękę)VAT 23% 516 zł

Umowa o pracę

2009.26
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2760 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2760 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2760 = 269.376 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2760 = 41.4 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2760 = 67.62 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 378.396 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2760 - 378.396 = 2381.604 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2381.604 * 9% = 214.34 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2381.604 * 7,75% = 184.57 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2760 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 378.396 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2760 zł - 378.396 zł - 111.25 zł = 2270 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2270 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2270 * 7%) - 46,33 zł = 342.14 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 342.14 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2381.604 * 7,75 % = 184.57 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2270 zł - 184.57 zł = 158 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2760 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 378.396 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 214.34 zł

  Zaliczka na podatek - 158 zł

  Wynagrodzenie netto: 2760 zł - 378.396 zł - 214.34 zł -158 zł = 2009.26 zł

Umowa zlecenie

2008.83
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 269.376 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 41.4 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 67.62 zł
Razem składki ZUS 378.396 zł
Koszty uzyskania 20% 476.3208 zł
Podstawa opodatkowania 1905 zł
Zaliczka na podatek 158.43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 184.57 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 214.34 zł
Kwota netto (na rękę) 2008.83 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2385 zł

Umowa o dzieło

2384.64
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2760 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2525.4 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2384.64 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2760 zł
Podstawa opodatkowania 1380 zł
Koszty uzyskania 1380 zł
Podatek do US 17% 234.6 zł
Kwota netto (na rękę) 2525.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2760 zł
Podstawa opodatkowania 552 zł
Koszty uzyskania 2208 zł
Podatek do US 17% 375.36 zł
Kwota netto (na rękę) 2384.64 zł

Umowa B2B

2244
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2760 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2244 Sprawdzenie działania: 2244 netto * 23% = 516 (to nasza kwota VAT) 2244 netto + 516 VAT = 2760 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2760 zł
Podatek VAT 23 % 516
Kwota netto 2244 zł

  Frazy powiązane:

 • 2760 brutto ile to netto
 • 2760 brutto
 • 2760 brutto ile to netto 2016
 • 2760 brutto ile to netto 2015
 • 2760 zl brutto to ile netto
 • 2760 brutto ile netto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/2760
 • 2760 brutto ile to netto 2017
 • 2760 zl brutto ile netto
 • 2760 na reke
 • 2760
 • 2760 netto ile brutto
 • 2760 brutto ile to netto?
 • netto z kwoty2760
 • 2760brutto podstawa opoda
 • 2760 brutto ile to netto na umowie o prace
 • 2760zl brutto
 • mam stawkę brutto2760 ile wyniesie netto
 • Na umowie 2760 ile na rękę
 • 2760,70 zł ile to brutto

Najciekawsze: