2670 zł brutto, ile to netto?

 

1926.59 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 260.592 zł
Składka rentowa 40.05 zł
Składka chorobowa 65.415 zł
Składka zdrowotna 207.35 zł
Zaliczka na podatek 170 zł

1943.15 zł
netto (na rękę)

2286 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 260.592 zł
Składka rentowa 40.05 zł
Składka chorobowa 65.415 zł
Składka zdrowotna 207.35 zł
Zaliczka na podatek 153.44zł

2285.52 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 384.48 zł

2171 zł
netto (na rękę)VAT 23% 499 zł

Umowa o pracę

1926.59
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2670 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2670 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2670 = 260.592 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2670 = 40.05 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2670 = 65.415 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 366.057 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2670 - 366.057 = 2303.943 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2303.943 * 9% = 207.35 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2303.943 * 7,75% = 178.56 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2670 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 366.057 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2670 zł - 366.057 zł - 111.25 zł = 2193 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2193 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2193 * 18%) - 46,33 zł = 348.41 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 348.41 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2303.943 * 7,75 % = 178.56 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2193 zł - 178.56 zł = 170 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2670 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 366.057 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 207.35 zł

  Zaliczka na podatek - 170 zł

  Wynagrodzenie netto: 2670 zł - 366.057 zł - 207.35 zł -170 zł = 1926.59 zł

Umowa zlecenie

1943.15
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 260.592 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 40.05 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 65.415 zł
Razem składki ZUS 366.057 zł
Koszty uzyskania 20% 460.7886 zł
Podstawa opodatkowania 1843 zł
Zaliczka na podatek 153.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 178.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 207.35 zł
Kwota netto (na rękę) 1943.15 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2286 zł

Umowa o dzieło

2285.52
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2670 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2429.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2285.52 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2670 zł
Podstawa opodatkowania 1335 zł
Koszty uzyskania 1335 zł
Podatek do US 18% 240.3 zł
Kwota netto (na rękę) 2429.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2670 zł
Podstawa opodatkowania 534 zł
Koszty uzyskania 2136 zł
Podatek do US 18% 384.48 zł
Kwota netto (na rękę) 2285.52 zł

Umowa B2B

2171
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2670 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2171 Sprawdzenie działania: 2171 netto * 23% = 499 (to nasza kwota VAT) 2171 netto + 499 VAT = 2670 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2670 zł
Podatek VAT 23 % 499
Kwota netto 2171 zł

  Frazy powiązane:

 • 2670 brutto ile to netto
 • 2670 brutto
 • 2670 brutto ile to netto 2015
 • ile to jest 2670 brutto
 • 2670 ile to netto
 • 2670 zl brutto
 • 2670 brutto ile to netto 2016
 • stawka 2670 brutto ile netto
 • 2670 brutto netto
 • emerytura brutto 2670 ile to netto
 • 2670złbrutto ile to jest netto
 • 2670 brutto ile to netto w 2017
 • 2670 brutto .ile to netto
 • 2670 zloty brutto jle bedzie netto
 • 2670 brutto ile to netto 2017
 • 260 0 brutto 2020
 • ile to 2670 brutto
 • 2670 ile to brutto
 • 2670brutto ile to netto 2016

Najciekawsze: