2660 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1919.73
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2660 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2660 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2660 = 259.616 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2660 = 39.9 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2660 = 65.17 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 364.686 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2660 - 364.686 = 2295.314 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2295.314 * 9% = 206.58 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2295.314 * 7,75% = 177.89 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2660 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 364.686 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2660 zł - 364.686 zł - 111.25 zł = 2184 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2184 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2184 * 18%) - 46,33 zł = 346.79 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 346.79 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2295.314 * 7,75 % = 177.89 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2184 zł - 177.89 zł = 169 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2660 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 364.686 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 206.58 zł

  Zaliczka na podatek - 169 zł

  Wynagrodzenie netto: 2660 zł - 364.686 zł - 206.58 zł -169 zł = 1919.73 zł


  Frazy powiązane:

 • 2660 brutto ile to netto
 • ile wynosi wynagrodzenie z 2660
 • 2660 brutto
 • 2660 brutto ile to netto 2017
 • brutto 2660
 • 2660 brutto ile to netto umowa o prace
 • 2660 zł netto ile to brutto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/2660
 • ile to netto od 2660brutto
 • 2660BRUTTO TO NETTO
 • ile to jest 2660 zl brutto
 • 2660 brutto ile to netto umoea ovprace
 • 2660 brutto ile na reke
 • pensja brutto 2660
 • ile to jest 2660 brutto
 • 2660 zł brutto ile to netto
 • netto z kwoty 2660
 • 2660 brutto ile netto

Najciekawsze: