9000 zł brutto, ile to netto?

 

6411.15 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 878.4 zł
Składka rentowa 135 zł
Składka chorobowa 220.5 zł
Składka zdrowotna 698.95 zł
Zaliczka na podatek 656 zł

6551.02 zł
netto (na rękę)

7776 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 878.4 zł
Składka rentowa 135 zł
Składka chorobowa 220.5 zł
Składka zdrowotna 698.95 zł
Zaliczka na podatek 516.13zł

7776 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1224 zł

7317 zł
netto (na rękę)VAT 23% 1683 zł

Umowa o pracę

6411.15
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 9000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 9000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 9000 = 878.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 9000 = 135 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 9000 = 220.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1233.9 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9000 - 1233.9 = 7766.1 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 7766.1 * 9% = 698.95 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 7766.1 * 7,75% = 601.87 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 9000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1233.9 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 9000 zł - 1233.9 zł - 111.25 zł = 7655 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 7655 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (7655 * 7%) - 46,33 zł = 1257.59 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1257.59 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 7766.1 * 7,75 % = 601.87 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 7655 zł - 601.87 zł = 656 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 9000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1233.9 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 698.95 zł

  Zaliczka na podatek - 656 zł

  Wynagrodzenie netto: 9000 zł - 1233.9 zł - 698.95 zł -656 zł = 6411.15 zł

Umowa zlecenie

6551.02
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 878.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 135 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 220.5 zł
Razem składki ZUS 1233.9 zł
Koszty uzyskania 20% 1553.22 zł
Podstawa opodatkowania 6213 zł
Zaliczka na podatek 516.13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 601.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 698.95 zł
Kwota netto (na rękę) 6551.02 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 7776 zł

Umowa o dzieło

7776
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 9000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 8235 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 7776 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 9000 zł
Podstawa opodatkowania 4500 zł
Koszty uzyskania 4500 zł
Podatek do US 17% 765 zł
Kwota netto (na rękę) 8235 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 9000 zł
Podstawa opodatkowania 1800 zł
Koszty uzyskania 7200 zł
Podatek do US 17% 1224 zł
Kwota netto (na rękę) 7776 zł

Umowa B2B

7317
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 9000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 7317 Sprawdzenie działania: 7317 netto * 23% = 1683 (to nasza kwota VAT) 7317 netto + 1683 VAT = 9000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 9000 zł
Podatek VAT 23 % 1683
Kwota netto 7317 zł

  Frazy powiązane:

 • 9000 brutto ile to netto 2015
 • 9000 brutto ile to netto
 • 9000 brutto ile to netto 2017
 • 9000 brutto
 • 9000 brutto ile netto
 • 9000 brutto ile to netto 2016
 • 9000 netto ile to brutto
 • 9 brutto ile to netto
 • 9000 tys brutto
 • 9000brutto ile to netto
 • 9000 brutto ile netto 2017
 • 9 zl brutto ile to netto
 • 9000
 • 9000brutto ile ro netto
 • jaki jest podatek od 9000 tysiecy brutto
 • pensja 9000 brutto ile netto
 • zarobki 9000 brutto
 • 9000 b
 • zus na komu placi 9000 zl 2017
 • 9zl bru

Najciekawsze: