9000 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

6337.15
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 9000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 9000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 9000 = 878.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 9000 = 135 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 9000 = 220.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1233.9 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9000 - 1233.9 = 7766.1 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 7766.1 * 9% = 698.95 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 7766.1 * 7,75% = 601.87 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 9000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1233.9 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 9000 zł - 1233.9 zł - 111.25 zł = 7655 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 7655 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (7655 * 18%) - 46,33 zł = 1331.57 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1331.57 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 7766.1 * 7,75 % = 601.87 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 7655 zł - 601.87 zł = 730 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 9000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1233.9 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 698.95 zł

  Zaliczka na podatek - 730 zł

  Wynagrodzenie netto: 9000 zł - 1233.9 zł - 698.95 zł -730 zł = 6337.15 zł


  Frazy powiązane:

 • 9000 brutto ile to netto 2015
 • 9000 brutto ile to netto
 • 9000 brutto ile to netto 2017
 • 9000 brutto
 • 9000 brutto ile to netto 2016
 • 9000 brutto ile netto
 • 9 brutto ile to netto
 • 9000 tys brutto
 • 9000 brutto ile netto 2017
 • 9 zl brutto ile to netto
 • 9000
 • 9000brutto ile ro netto
 • jaki jest podatek od 9000 tysiecy brutto
 • pensja 9000 brutto ile netto
 • 9000 b
 • zus na komu placi 9000 zl 2017
 • 9zl bru
 • na rękę od 9000 zł brutto
 • składki zus przy podstawie 9000
 • ile to jest 23% z 15500 00

Najciekawsze: