2550 zł brutto, ile to netto?

 

1861.36 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 248.88 zł
Składka rentowa 38.25 zł
Składka chorobowa 62.475 zł
Składka zdrowotna 198.04 zł
Zaliczka na podatek 141 zł

1855.89 zł
netto (na rękę)

2203 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 248.88 zł
Składka rentowa 38.25 zł
Składka chorobowa 62.475 zł
Składka zdrowotna 198.04 zł
Zaliczka na podatek 146.47zł

2203.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 346.8 zł

2073 zł
netto (na rękę)VAT 23% 477 zł

Umowa o pracę

1861.36
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2550 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2550 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2550 = 248.88 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2550 = 38.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2550 = 62.475 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 349.605 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2550 - 349.605 = 2200.395 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2200.395 * 9% = 198.04 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2200.395 * 7,75% = 170.53 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2550 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 349.605 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2550 zł - 349.605 zł - 111.25 zł = 2089 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2089 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2089 * 7%) - 46,33 zł = 311.37 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 311.37 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2200.395 * 7,75 % = 170.53 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2089 zł - 170.53 zł = 141 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2550 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 349.605 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 198.04 zł

  Zaliczka na podatek - 141 zł

  Wynagrodzenie netto: 2550 zł - 349.605 zł - 198.04 zł -141 zł = 1861.36 zł

Umowa zlecenie

1855.89
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 248.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 38.25 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 62.475 zł
Razem składki ZUS 349.605 zł
Koszty uzyskania 20% 440.079 zł
Podstawa opodatkowania 1760 zł
Zaliczka na podatek 146.47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 170.53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 198.04 zł
Kwota netto (na rękę) 1855.89 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2203 zł

Umowa o dzieło

2203.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2550 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2333.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2203.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2550 zł
Podstawa opodatkowania 1275 zł
Koszty uzyskania 1275 zł
Podatek do US 17% 216.75 zł
Kwota netto (na rękę) 2333.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2550 zł
Podstawa opodatkowania 510 zł
Koszty uzyskania 2040 zł
Podatek do US 17% 346.8 zł
Kwota netto (na rękę) 2203.2 zł

Umowa B2B

2073
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2550 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2073 Sprawdzenie działania: 2073 netto * 23% = 477 (to nasza kwota VAT) 2073 netto + 477 VAT = 2550 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2550 zł
Podatek VAT 23 % 477
Kwota netto 2073 zł

  Frazy powiązane:

 • 2550 brutto ile to netto
 • 2550 brutto ile to netto 2015
 • 2550 brutto
 • ile procent odjąć od pensji brutto
 • 2550 brutto ile to netto 2016
 • wypłata brutto a netto ile procent
 • ile procent odliczamy od wyplaty brutto
 • ile sie odejmuje od kwoty brutto
 • ile odjac od wyplaty brutto
 • ile procent odlicza sie od stawki brutto
 • ile trzeba odjąć od kwoty brutto
 • ile procent odejmuje sie od brutto
 • 2550 brutto ile to netto 2017
 • ile procent odejmuje się od wynagrodzenia brutto
 • ile procent odliczyć od wynagrodzenia brutto
 • ile procent podatku od wypłaty
 • ile procent z wypłaty idzie na składki
 • ile odjąć od brutto żeby wyszło netto
 • ile podatku od pensji
 • brutto 2559 ile netto

Najciekawsze: