2550 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1843.36
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2550 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2550 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2550 = 248.88 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2550 = 38.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2550 = 62.475 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 349.605 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2550 - 349.605 = 2200.395 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2200.395 * 9% = 198.04 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2200.395 * 7,75% = 170.53 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2550 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 349.605 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2550 zł - 349.605 zł - 111.25 zł = 2089 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2089 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2089 * 18%) - 46,33 zł = 329.69 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 329.69 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2200.395 * 7,75 % = 170.53 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2089 zł - 170.53 zł = 159 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2550 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 349.605 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 198.04 zł

  Zaliczka na podatek - 159 zł

  Wynagrodzenie netto: 2550 zł - 349.605 zł - 198.04 zł -159 zł = 1843.36 zł


  Frazy powiązane:

 • 2550 brutto ile to netto
 • 2550 brutto ile to netto 2015
 • ile procent odjąć od pensji brutto
 • 2550 brutto ile to netto 2016
 • 2550 brutto
 • wypłata brutto a netto ile procent
 • ile procent odliczamy od wyplaty brutto
 • ile sie odejmuje od kwoty brutto
 • ile odjac od wyplaty brutto
 • ile procent odlicza sie od stawki brutto
 • ile trzeba odjąć od kwoty brutto
 • ile procent odejmuje sie od brutto
 • 2550 brutto ile to netto 2017
 • ile procent odejmuje się od wynagrodzenia brutto
 • ile procent odliczyć od wynagrodzenia brutto
 • ile procent podatku od wypłaty
 • ile procent podatku od wynagrodzenia
 • ile odciągają podatku od pensji
 • ile procent odjąć od wypłaty brutto
 • ile odjąć od brutto żeby wyszło netto

Najciekawsze: