2501 zł brutto, ile to netto?

 

1808.88 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 244.0976 zł
Składka rentowa 37.515 zł
Składka chorobowa 61.2745 zł
Składka zdrowotna 194.23 zł
Zaliczka na podatek 155 zł

1820.13 zł
netto (na rękę)

2141 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 244.0976 zł
Składka rentowa 37.515 zł
Składka chorobowa 61.2745 zł
Składka zdrowotna 194.23 zł
Zaliczka na podatek 143.75zł

2140.856 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 360.144 zł

2033 zł
netto (na rękę)VAT 23% 468 zł

Umowa o pracę

1808.88
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2501 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2501 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2501 = 244.0976 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2501 = 37.515 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2501 = 61.2745 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 342.8871 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2501 - 342.8871 = 2158.1129 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2158.1129 * 9% = 194.23 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2158.1129 * 7,75% = 167.25 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2501 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 342.8871 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2501 zł - 342.8871 zł - 111.25 zł = 2047 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2047 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2047 * 18%) - 46,33 zł = 322.13 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 322.13 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2158.1129 * 7,75 % = 167.25 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2047 zł - 167.25 zł = 155 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2501 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 342.8871 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 194.23 zł

  Zaliczka na podatek - 155 zł

  Wynagrodzenie netto: 2501 zł - 342.8871 zł - 194.23 zł -155 zł = 1808.88 zł

Umowa zlecenie

1820.13
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 244.0976 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 37.515 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 61.2745 zł
Razem składki ZUS 342.8871 zł
Koszty uzyskania 20% 431.62258 zł
Podstawa opodatkowania 1726 zł
Zaliczka na podatek 143.75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 167.25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 194.23 zł
Kwota netto (na rękę) 1820.13 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2141 zł

Umowa o dzieło

2140.856
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2501 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2275.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2140.856 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2501 zł
Podstawa opodatkowania 1250.5 zł
Koszty uzyskania 1250.5 zł
Podatek do US 18% 225.09 zł
Kwota netto (na rękę) 2275.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2501 zł
Podstawa opodatkowania 500.2 zł
Koszty uzyskania 2000.8 zł
Podatek do US 18% 360.144 zł
Kwota netto (na rękę) 2140.856 zł

Umowa B2B

2033
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2501 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2033 Sprawdzenie działania: 2033 netto * 23% = 468 (to nasza kwota VAT) 2033 netto + 468 VAT = 2501 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2501 zł
Podatek VAT 23 % 468
Kwota netto 2033 zł

  Frazy powiązane:

 • 2501 brutto

Najciekawsze: