2490 zł brutto, ile to netto?

1801.24
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2490 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2490 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2490 = 243.024 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2490 = 37.35 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2490 = 61.005 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 341.379 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2490 - 341.379 = 2148.621 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2148.621 * 9% = 193.38 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2148.621 * 7,75% = 166.52 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2490 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 341.379 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2490 zł - 341.379 zł - 111.25 zł = 2037 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2037 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2037 * 18%) - 46,33 zł = 320.33 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 320.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2148.621 * 7,75 % = 166.52 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2037 zł - 166.52 zł = 154 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2490 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 341.379 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 193.38 zł

  Zaliczka na podatek - 154 zł

  Wynagrodzenie netto: 2490 zł - 341.379 zł - 193.38 zł -154 zł = 1801.24 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 243.024 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 37.35 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 61.005 zł
Razem składki ZUS 341.379 zł
Koszty uzyskania 20% 429.7242 zł
Podstawa opodatkowania 1719 zł
Zaliczka na podatek 142 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 167 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 193.37589 zł
Kwota netto (na rękę) 1813.25 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2131 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2490 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2265.9 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2131.44 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2490 zł
Podstawa opodatkowania 1245 zł
Koszty uzyskania 1245 zł
Podatek do US 18% 224.1 zł
Kwota netto (na rękę) 2265.9 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2490 zł
Podstawa opodatkowania 498 zł
Koszty uzyskania 1992 zł
Podatek do US 18% 358.56 zł
Kwota netto (na rękę) 2131.44 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2490 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2024 Sprawdzenie działania: 2024 netto * 23% = 466 (to nasza kwota VAT) 2024 netto + 466 VAT = 2490 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2490 zł
Podatek VAT 23 % 466
Kwota netto 2024 zł

  Frazy powiązane:

 • 2490 brutto ile to netto
 • 2491 brutto
 • 2490 bruto to netto
 • 2490 brutto ile to netto 2015
 • 2490 brutto ile to netto 2016
 • 2490 brutto ile netto
 • ile to jest 2490 brutto?
 • pensja 2490 brutto ile to netto
 • brutto 2490 2017 rok
 • 2490 brutto ile netto zarobki
 • 2490 brutto ile netto 2018
 • 2490 zł brutto ile to netto?
 • 2490zł ile to jest netto
 • 2490 brutto ile to netto
 • ile jest netto z 2490 brutto
 • 2490 brutto ile to netto umowa oprace

Najciekawsze: