2470 zł brutto, ile to netto?

 

1787.54 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 241.072 zł
Składka rentowa 37.05 zł
Składka chorobowa 60.515 zł
Składka zdrowotna 191.82 zł
Zaliczka na podatek 152 zł

1797.72 zł
netto (na rękę)

2114 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 241.072 zł
Składka rentowa 37.05 zł
Składka chorobowa 60.515 zł
Składka zdrowotna 191.82 zł
Zaliczka na podatek 141.82zł

2114.32 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 355.68 zł

2008 zł
netto (na rękę)VAT 23% 462 zł

Umowa o pracę

1787.54
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2470 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2470 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2470 = 241.072 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2470 = 37.05 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2470 = 60.515 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 338.637 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2470 - 338.637 = 2131.363 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2131.363 * 9% = 191.82 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2131.363 * 7,75% = 165.18 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2470 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 338.637 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2470 zł - 338.637 zł - 111.25 zł = 2020 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2020 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2020 * 18%) - 46,33 zł = 317.27 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 317.27 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2131.363 * 7,75 % = 165.18 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2020 zł - 165.18 zł = 152 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2470 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 338.637 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 191.82 zł

  Zaliczka na podatek - 152 zł

  Wynagrodzenie netto: 2470 zł - 338.637 zł - 191.82 zł -152 zł = 1787.54 zł

Umowa zlecenie

1797.72
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 241.072 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 37.05 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 60.515 zł
Razem składki ZUS 338.637 zł
Koszty uzyskania 20% 426.2726 zł
Podstawa opodatkowania 1705 zł
Zaliczka na podatek 141.82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 165.18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 191.82 zł
Kwota netto (na rękę) 1797.72 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2114 zł

Umowa o dzieło

2114.32
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2470 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2247.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2114.32 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2470 zł
Podstawa opodatkowania 1235 zł
Koszty uzyskania 1235 zł
Podatek do US 18% 222.3 zł
Kwota netto (na rękę) 2247.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2470 zł
Podstawa opodatkowania 494 zł
Koszty uzyskania 1976 zł
Podatek do US 18% 355.68 zł
Kwota netto (na rękę) 2114.32 zł

Umowa B2B

2008
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2470 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2008 Sprawdzenie działania: 2008 netto * 23% = 462 (to nasza kwota VAT) 2008 netto + 462 VAT = 2470 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2470 zł
Podatek VAT 23 % 462
Kwota netto 2008 zł

  Frazy powiązane:

 • 2470 brutto ile to netto
 • 2470 brutto ile na frękę
 • 2470 brutto ile to netto 2016
 • 2470zl brutto ile to netto
 • 2470zl brutto ile to netto wypłaty net
 • umowa zlecenia 2470 brutto ile to netto
 • 2470 netto ile to brutto
 • pensja 2470zl brutto ile to netto
 • 2470 brutto
 • przy zarobku brutto 2470 ile wychodzi netto
 • 2470 brutto ile po zwolnieniu lekarskim
 • 2470 brutto ile to na reke
 • http://netto-brutto eu/brutto/2470/
 • 2470 brutto ile netto

Najciekawsze: