2460 zł brutto, ile to netto?

 

1780.68 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 240.096 zł
Składka rentowa 36.9 zł
Składka chorobowa 60.27 zł
Składka zdrowotna 191.05 zł
Zaliczka na podatek 151 zł

1790.19 zł
netto (na rękę)

2106 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 240.096 zł
Składka rentowa 36.9 zł
Składka chorobowa 60.27 zł
Składka zdrowotna 191.05 zł
Zaliczka na podatek 141.49zł

2105.76 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 354.24 zł

2000 zł
netto (na rękę)VAT 23% 460 zł

Umowa o pracę

1780.68
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2460 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2460 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2460 = 240.096 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2460 = 36.9 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2460 = 60.27 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 337.266 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2460 - 337.266 = 2122.734 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2122.734 * 9% = 191.05 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2122.734 * 7,75% = 164.51 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2460 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 337.266 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2460 zł - 337.266 zł - 111.25 zł = 2011 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2011 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2011 * 18%) - 46,33 zł = 315.65 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 315.65 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2122.734 * 7,75 % = 164.51 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2011 zł - 164.51 zł = 151 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2460 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 337.266 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 191.05 zł

  Zaliczka na podatek - 151 zł

  Wynagrodzenie netto: 2460 zł - 337.266 zł - 191.05 zł -151 zł = 1780.68 zł

Umowa zlecenie

1790.19
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 240.096 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 36.9 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 60.27 zł
Razem składki ZUS 337.266 zł
Koszty uzyskania 20% 424.5468 zł
Podstawa opodatkowania 1698 zł
Zaliczka na podatek 141.49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 164.51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 191.05 zł
Kwota netto (na rękę) 1790.19 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2106 zł

Umowa o dzieło

2105.76
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2460 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2238.6 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2105.76 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2460 zł
Podstawa opodatkowania 1230 zł
Koszty uzyskania 1230 zł
Podatek do US 18% 221.4 zł
Kwota netto (na rękę) 2238.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2460 zł
Podstawa opodatkowania 492 zł
Koszty uzyskania 1968 zł
Podatek do US 18% 354.24 zł
Kwota netto (na rękę) 2105.76 zł

Umowa B2B

2000
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2460 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 2000 Sprawdzenie działania: 2000 netto * 23% = 460 (to nasza kwota VAT) 2000 netto + 460 VAT = 2460 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2460 zł
Podatek VAT 23 % 460
Kwota netto 2000 zł

  Frazy powiązane:

 • 2000 netto ile to brutto
 • 2460 brutto ile to netto
 • 2460 brutto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/2460
 • 2460 brutto ile netto
 • ile to jest 2460 brutto na netto
 • 2460 ile to netto
 • 2460 brutto to ile netto
 • 2460 brutto netto
 • 2460 zł brutto ile to netto
 • 2460 netto ile to brutto
 • 2460 brutto ile na ręlk
 • 2460 brutto ile to netto 2015
 • ile zarobię z kwoty 2460 zł brutto na 3/4 etatu
 • 2460 zł brutto na 3/4 etatu ile to netto
 • 2460 brutto
 • 2460 ile na ręke
 • brutto 2460 ile netto
 • 2460 netto to ile brutto
 • płaca 2460 brutto ile to netto

Najciekawsze: