2449 zł brutto, ile to netto?

1773.05
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2449 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2449 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2449 = 239.0224 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2449 = 36.735 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2449 = 60.0005 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 335.7579 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2449 - 335.7579 = 2113.2421 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2113.2421 * 9% = 190.19 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2113.2421 * 7,75% = 163.78 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2449 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 335.7579 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2449 zł - 335.7579 zł - 111.25 zł = 2002 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 2002 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (2002 * 18%) - 46,33 zł = 314.03 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 314.03 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2113.2421 * 7,75 % = 163.78 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 2002 zł - 163.78 zł = 150 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2449 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 335.7579 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 190.19 zł

  Zaliczka na podatek - 150 zł

  Wynagrodzenie netto: 2449 zł - 335.7579 zł - 190.19 zł -150 zł = 1773.05 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 239.0224 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 36.735 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 60.0005 zł
Razem składki ZUS 335.7579 zł
Koszty uzyskania 20% 422.64842 zł
Podstawa opodatkowania 1691 zł
Zaliczka na podatek 140 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 164 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 190.191789 zł
Kwota netto (na rękę) 1783.05 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2096 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2449 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2228.59 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2096.344 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2449 zł
Podstawa opodatkowania 1224.5 zł
Koszty uzyskania 1224.5 zł
Podatek do US 18% 220.41 zł
Kwota netto (na rękę) 2228.59 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2449 zł
Podstawa opodatkowania 489.8 zł
Koszty uzyskania 1959.2 zł
Podatek do US 18% 352.656 zł
Kwota netto (na rękę) 2096.344 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2449 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1991 Sprawdzenie działania: 1991 netto * 23% = 458 (to nasza kwota VAT) 1991 netto + 458 VAT = 2449 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2449 zł
Podatek VAT 23 % 458
Kwota netto 1991 zł

  Frazy powiązane:

 • 2449 brutto
 • 2449 brutto ile to netto

Najciekawsze: