2380 zł brutto, ile to netto?

 

1741.87 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 232.288 zł
Składka rentowa 35.7 zł
Składka chorobowa 58.31 zł
Składka zdrowotna 184.83 zł
Zaliczka na podatek 127 zł

1732.03 zł
netto (na rękę)

2056 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 232.288 zł
Składka rentowa 35.7 zł
Składka chorobowa 58.31 zł
Składka zdrowotna 184.83 zł
Zaliczka na podatek 136.84zł

2056.32 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 323.68 zł

1935 zł
netto (na rękę)VAT 23% 445 zł

Umowa o pracę

1741.87
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2380 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2380 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2380 = 232.288 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2380 = 35.7 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2380 = 58.31 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 326.298 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2380 - 326.298 = 2053.702 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2053.702 * 9% = 184.83 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2053.702 * 7,75% = 159.16 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2380 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 326.298 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2380 zł - 326.298 zł - 111.25 zł = 1942 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1942 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1942 * 7%) - 46,33 zł = 286.38 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 286.38 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2053.702 * 7,75 % = 159.16 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1942 zł - 159.16 zł = 127 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2380 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 326.298 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 184.83 zł

  Zaliczka na podatek - 127 zł

  Wynagrodzenie netto: 2380 zł - 326.298 zł - 184.83 zł -127 zł = 1741.87 zł

Umowa zlecenie

1732.03
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 232.288 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 35.7 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 58.31 zł
Razem składki ZUS 326.298 zł
Koszty uzyskania 20% 410.7404 zł
Podstawa opodatkowania 1643 zł
Zaliczka na podatek 136.84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 159.16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 184.83 zł
Kwota netto (na rękę) 1732.03 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2056 zł

Umowa o dzieło

2056.32
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2380 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2177.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2056.32 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2380 zł
Podstawa opodatkowania 1190 zł
Koszty uzyskania 1190 zł
Podatek do US 17% 202.3 zł
Kwota netto (na rękę) 2177.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2380 zł
Podstawa opodatkowania 476 zł
Koszty uzyskania 1904 zł
Podatek do US 17% 323.68 zł
Kwota netto (na rękę) 2056.32 zł

Umowa B2B

1935
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2380 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1935 Sprawdzenie działania: 1935 netto * 23% = 445 (to nasza kwota VAT) 1935 netto + 445 VAT = 2380 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2380 zł
Podatek VAT 23 % 445
Kwota netto 1935 zł

  Frazy powiązane:

 • 2380 brutto ile to netto
 • 2380 netto ile to brutto
 • 2380 brutto ile netto
 • 2380 brutto
 • 2450 wynagrodzenie brutto 2016
 • 2380 brutto ile to netto 2016
 • 2380 zl ile to na reke
 • 2380 brutto ile na reke 2017
 • 2380 ile dostane na reke
 • 2380 xl brutto ile to netto
 • 2380 brutto ile to netto umowa o prace tymczasowa
 • skladka emerytalna 2380
 • ile to jest 2380
 • emerytura 2380 brutto netto
 • 2380 brutto ile to netto 2020
 • 2380 brutto ile netto 2017
 • wynagrodzenie brutto 2380
 • 2380 brutto ile to netyo
 • 2380 zl brutto ile to netto
 • 2380 ile to na rękę

Najciekawsze: