2371 zł brutto, ile to netto?

 

1718.81 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 231.4096 zł
Składka rentowa 35.565 zł
Składka chorobowa 58.0895 zł
Składka zdrowotna 184.13 zł
Zaliczka na podatek 143 zł

1725.37 zł
netto (na rękę)

2030 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 231.4096 zł
Składka rentowa 35.565 zł
Składka chorobowa 58.0895 zł
Składka zdrowotna 184.13 zł
Zaliczka na podatek 136.44zł

2029.576 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 341.424 zł

1928 zł
netto (na rękę)VAT 23% 443 zł

Umowa o pracę

1718.81
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2371 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2371 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2371 = 231.4096 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2371 = 35.565 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2371 = 58.0895 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 325.0641 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2371 - 325.0641 = 2045.9359 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2045.9359 * 9% = 184.13 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2045.9359 * 7,75% = 158.56 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2371 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 325.0641 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2371 zł - 325.0641 zł - 111.25 zł = 1935 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1935 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1935 * 18%) - 46,33 zł = 301.97 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 301.97 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2045.9359 * 7,75 % = 158.56 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1935 zł - 158.56 zł = 143 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2371 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 325.0641 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 184.13 zł

  Zaliczka na podatek - 143 zł

  Wynagrodzenie netto: 2371 zł - 325.0641 zł - 184.13 zł -143 zł = 1718.81 zł

Umowa zlecenie

1725.37
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 231.4096 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 35.565 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 58.0895 zł
Razem składki ZUS 325.0641 zł
Koszty uzyskania 20% 409.18718 zł
Podstawa opodatkowania 1637 zł
Zaliczka na podatek 136.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 158.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 184.13 zł
Kwota netto (na rękę) 1725.37 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2030 zł

Umowa o dzieło

2029.576
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2371 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2157.61 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2029.576 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2371 zł
Podstawa opodatkowania 1185.5 zł
Koszty uzyskania 1185.5 zł
Podatek do US 18% 213.39 zł
Kwota netto (na rękę) 2157.61 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2371 zł
Podstawa opodatkowania 474.2 zł
Koszty uzyskania 1896.8 zł
Podatek do US 18% 341.424 zł
Kwota netto (na rękę) 2029.576 zł

Umowa B2B

1928
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2371 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1928 Sprawdzenie działania: 1928 netto * 23% = 443 (to nasza kwota VAT) 1928 netto + 443 VAT = 2371 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2371 zł
Podatek VAT 23 % 443
Kwota netto 1928 zł

Najciekawsze: