2370 zł brutto, ile to netto?

 

1718.01 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 231.312 zł
Składka rentowa 35.55 zł
Składka chorobowa 58.065 zł
Składka zdrowotna 184.06 zł
Zaliczka na podatek 143 zł

1725.5 zł
netto (na rękę)

2029 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 231.312 zł
Składka rentowa 35.55 zł
Składka chorobowa 58.065 zł
Składka zdrowotna 184.06 zł
Zaliczka na podatek 135.51zł

2028.72 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 341.28 zł

1927 zł
netto (na rękę)VAT 23% 443 zł

Umowa o pracę

1718.01
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2370 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2370 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2370 = 231.312 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2370 = 35.55 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2370 = 58.065 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 324.927 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2370 - 324.927 = 2045.073 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 2045.073 * 9% = 184.06 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 2045.073 * 7,75% = 158.49 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2370 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 324.927 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2370 zł - 324.927 zł - 111.25 zł = 1934 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1934 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1934 * 18%) - 46,33 zł = 301.79 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 301.79 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 2045.073 * 7,75 % = 158.49 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1934 zł - 158.49 zł = 143 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2370 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 324.927 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 184.06 zł

  Zaliczka na podatek - 143 zł

  Wynagrodzenie netto: 2370 zł - 324.927 zł - 184.06 zł -143 zł = 1718.01 zł

Umowa zlecenie

1725.5
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 231.312 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 35.55 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 58.065 zł
Razem składki ZUS 324.927 zł
Koszty uzyskania 20% 409.0146 zł
Podstawa opodatkowania 1636 zł
Zaliczka na podatek 135.51 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 158.49 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 184.06 zł
Kwota netto (na rękę) 1725.5 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 2029 zł

Umowa o dzieło

2028.72
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 2370 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 2156.7 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 2028.72 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 2370 zł
Podstawa opodatkowania 1185 zł
Koszty uzyskania 1185 zł
Podatek do US 18% 213.3 zł
Kwota netto (na rękę) 2156.7 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 2370 zł
Podstawa opodatkowania 474 zł
Koszty uzyskania 1896 zł
Podatek do US 18% 341.28 zł
Kwota netto (na rękę) 2028.72 zł

Umowa B2B

1927
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 2370 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1927 Sprawdzenie działania: 1927 netto * 23% = 443 (to nasza kwota VAT) 1927 netto + 443 VAT = 2370 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 2370 zł
Podatek VAT 23 % 443
Kwota netto 1927 zł

  Frazy powiązane:

 • 2370 brutto ile to netto
 • 2370 brutto ile netto
 • pobory netto brutto
 • jaka jest płaca netto od kwoty 2370zł
 • pobory na reke netto czy brutto
 • 2370 brutto ile to bedzie netto
 • 2370 netto ile brutto
 • pobory brutto 2995 ile to na rękę?
 • netto to na reke pobory
 • 2370 brutto ile to netto pęsja
 • brutto 2370 ile netto
 • pobory netto z 2340
 • Umowa o pracę 2370 brutto zł ile odprowadzane jest skladki na zdrowotne
 • PŁACA 2370 ZŁ NETTO
 • jaka jest płaca netto od kwoty 2370
 • 2370 zl brutto ile to netto
 • skladka emerytalna 2370
 • 2370 ile to brutto
 • 2370brutto ile to netto
 • kwota netto z 2370zł

Najciekawsze: