2270 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1647.49
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2270 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 2270 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 2270 = 221.552 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 2270 = 34.05 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 2270 = 55.615 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 311.217 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2270 - 311.217 = 1958.783 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1958.783 * 9% = 176.29 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1958.783 * 7,75% = 151.81 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 2270 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 311.217 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 2270 zł - 311.217 zł - 111.25 zł = 1848 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1848 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1848 * 18%) - 46,33 zł = 286.31 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 286.31 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1958.783 * 7,75 % = 151.81 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1848 zł - 151.81 zł = 135 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 2270 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 311.217 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 176.29 zł

  Zaliczka na podatek - 135 zł

  Wynagrodzenie netto: 2270 zł - 311.217 zł - 176.29 zł -135 zł = 1647.49 zł


  Frazy powiązane:

 • brutto czy netto jest na czysto
 • netto czy brutto na czysto
 • 2270 brutto ile to netto
 • brutto czy netto na czysto
 • na czysto to brutto czy netto
 • netto to na czysto
 • netto to jest na czysto
 • brutto czyli na czysto
 • 2270 brutto
 • brutto to na czysto
 • umowa zlecenie ile na czysto ile wychodzi
 • brutto to jest na czysto
 • ile na czysto zarpbie
 • brutto na czysto
 • 2270 brutto ile to netto 2016
 • 2270 brutto ile to netto zlecenie
 • 2270 ile to netto
 • umowa zlecenie ile na czysto
 • 4500brutto ile to jest na czysto
 • brutto to na czysto czy netto

Najciekawsze: